Artikler

Vis filtrering

17 resultater

Type artikkel
Velg område
17 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nasjonal transportplan vedtatt

  Transportplanen ble vedtatt 15 juni og vil gjelde fra 2022 til 2033. Totalt har NTP en ramme på drøyt 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger. –Det er helt avgjørende at NTP følges opp med årlige bevilgninger, dersom denne planen skal realiseres. Forutsigbarhet sikrer kapasitet og bedrifter med riktig kompetanse, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

 2. Nasjonal transportplan må bidra til jobb- og verdiskaping i hele landet

  1200 milliarder kroner er nå foreslått for neste NTP-periode. – Hovedmålene i planen hvor blant annet ny teknologi og klima og miljø blir løftet frem, er positivt, men det er uheldig for næringslivet at NTP er lite forpliktende. Investeringer må være forpliktende, og bidra til flere jobber, og høyere verdiskaping i hele landet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 3. - Svært beklagelig avlysning

  Bane NOR avlyser konkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker. – Dette er svært beklagelig, og vil bremse farten med å få på plass et dobbeltspor under Oslo, noe som er helt avgjørende for å sørge for gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

 4. 20 millioner til Bruprogrammet

  – BNL mener det er svært positivt at regjeringen og Fremskrittspartiet er enige om en tilsagnsfullmakt på 20 millioner kroner til Bruprogrammet. Det vil sikre fremdrift for å utbedre flaskehalser for næringstransporten, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 5. BNLs innspill til NTP

  BNL deltok på samferdselsminister Knut Arild Hareides innspillskonferanse om NTP 2022-2033 torsdag 10. september. BNL la blant annet vekt på at vi må se NTP i sammenheng med oppbyggingen av landet etter Covid19. – Derfor er det viktig at prosjektene kommer ut i markedet, for å sikre ordretilførsel og at det bygges som planlagt, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.