Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

11 resultater

Type artikkel
Velg område
11 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Samferdsel

  BNLs innspill til NTP

  BNL deltok på samferdselsminister Knut Arild Hareides innspillskonferanse om NTP 2022-2033 torsdag 10. september. BNL la blant annet vekt på at vi må se NTP i sammenheng med oppbyggingen av landet etter Covid19. – Derfor er det viktig at prosjektene kommer ut i markedet, for å sikre ordretilførsel og at det bygges som planlagt, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

 2. Nyhet, NTP, Samferdsel

  BNLs innspill til NTP: Forutsigbarhet, klima/miljøkrav og tydelig byggherrestrategi

  I BNLs høringssvar til Samferdselsdepartementets høring av transportetatenes innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP) ber vi departementet ta særlig hensyn til tre forhold: Forutsigbarhet, klima/miljø- og en tydelig byggherrestrategi. I tillegg er drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur viktig, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

 3. Nyhet, HMS, Samferdsel korona

  Smitteverntiltak ved transport: for avsendere, sjåfører og mottakere av gods

  Koronavirus smitter omtrent som forkjølelse og influensa, altså hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte: gjennom luften, gjennom direkte kontakt eller gjennom indirekte kontakt.

 4. Nyhet, Samferdsel korona

  Tiltak som sikrer samfunnskritisk transportvirksomhet på veiene

  - Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

 5. Nyhet, HMS, Samferdsel korona

  Klargjøring om varetransport

  15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland skal ikke settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

 6. Nyhet, Samferdsel

  Innspillsmøte NTP: Vi må ha en bevisst statlig bestiller

  – Vi må ha en bevisst statlig bestiller som stiller krav om klima, bærekraft, digitalisering og seriøsitet. Utbyggingen må skje helhetlig og sammenhengende, men ikke gjennom så store kontrakter at norske entreprenører ikke har mulighet til å delta i konkurransen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 7. Nyhet, Samferdsel

  Høring: BNL er kritisk til å flytte sams veiadminstrasjon til fylkeskommunene

  BNL deltok på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 20. november 2018 i forbindelse med oppgaver til nye regioner. - Når det først skal gjøres så må vi forsøke å sette særskilt fokus på hva man skal gjøre for å unngå mest mulig ulemper, sa Jon Sandnes til komiteen.

 8. Nyhet, Politikk, Samferdsel Statsbudsjett2019

  Stort ansvar å for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser

  BNL mener regjeringen mangler næringspolitiske byggherreambisjoner for hvordan investeringene i samferdsel skal styrke nasjonal konkurransekraft. Dette var hovedbudskapet under budsjetthøringen i Stortinges Transport- og kommunikasjonkomité.

 9. Nyhet, Bolig, Samferdsel

  Reguleringsplanveileder

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder som inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008.

 10. Politisk sak, Samferdsel

  Transportbrukere

  Effektive, trygge veier er en forutsetning for å skape vekst og arbeidsplasser i hele Norge.