Foto: NHO

Innleie

Nye innleieregler trer i kraft fra 1. april. Her finner du mye nyttig informasjon om temaet og hva det betyr for deg som arbeidsgiver. 

Meld deg på!

 1. Åpenhetsloven

  I samarbeid med EBA Oslo, Akershus og Østfold inviterer vi med dette til et nytt kombinert seminar/webinar i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 i Oslo, møterom Sinnataggen 29. mars 2023 kl. 09.00-11.00.

Siste nytt:

 1. - Flere kvinner til byggenæringen

  I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening.

 2. Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen

  Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

 3. Norsk spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet lansert

  På oppdrag for Helsedirektoratet har BNL bidratt til Standard Norges standardisering av hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

 4. BNLs vurdering av nye varianter av bemanningstjenester

  I den siste tiden – etter at begrensningene i innleiereglene ble vedtatt i arbeidsmiljøloven - har flere medlemsbedrifter tatt kontakt med BNL i forbindelse med at de har fått tilbud om nye tjenester fra bemanningsforetak som de tidligere hadde avtaler med. Mange stiller seg derfor spørsmålet: "Kan vi takke ja til nye varianter av bemanningstjenester?"

BNL Håndverk

BNLs forsterkede satsing på håndverksfagene

BNL Håndverk er medlemsproduktet for profesjonelle byggefirma og håndverkere. Vi har som formål å sikre våre medlemmer gode og forutsigbare rammevilkår, styrke den økonomiske bærekraften og løse dine daglige utfordringer gjennom å yte god service og oppfølging.

Veileder for valg av seriøse aktører!

BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter.

Jobb i byggenæringen?

Vi bygger Norge

Ønsker du en jobb i byggenæringen? Sjekk ut "Vi bygger Norge som er BNLs nettside rettet mot ungdom som ønsker en jobb i bygge- og anleggsnæringen.

Bli medlem!

Bli en del av et viktig bransjemiljø og benytt deg av våre mange medlemsfordeler!

Nyhetsbrev fra BNL

Hold deg oppdatert om viktige saker og hva som skjer.

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

BNL Nyhetsbrev

BNL Nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: