Styret i NHO Byggenæringen

Styret i NHO Byggenæringen for 2023/24 ble valgt på generalforsamlingen 1. juni 2023

Eirik Gjelsvik, leder
(AS Backe/EBA) 

Torkild Korsnes, nestleder
(K. Lund AS/Rørentreprenørene Norge)

Jimmy Bengtsson (Veidekke/EBA)
Karsten Totland Raddatz (Hageform/NAML)
Vera Flatebø (Moelven Industrier/Treindustrien)
Hilde Vatne (JM/Boligprodusentenes Forening)
Hanne Sønsteby (ASAK Miljøstein/Byggevareindustrien)
Egil Pettersen (Takspesialisten/VBL)

Ikke tilstede på bildet: Hilde Vatne