Styret i BNL

Styret i BNL for 2021 ble valgt på BNLs generalforsamling 9. juni 2021

Haakon Tronrud, leder
(Tronrud Eiendom/Norsk Eiendom) 

Torkild Korsnes, nestleder
(K. Lund AS/Rørentreprenørene Norge)

Bjarne Hønningstad
(Moelven Wood ASA/Treindustrien)

Hans-Kristian Meling
(Murmester Haldor Meling AS / NML)

Eirik Gjelsvik 
(Backe /EBA)

Benth A Eik
(Block Watne / Boligprodusentene)

Jimmy Bengtsson (EBA)

Karsten Egeland Raddatz (NAML)