Styret i BNL

Styret i BNL for 2023/24 ble valgt på BNLs generalforsamling 1. juni 2023

Eirik Gjelsvik, leder
(AS Backe/EBA) 

Torkild Korsnes, nestleder
(K. Lund AS/Rørentreprenørene Norge)

Jimmy Bengtsson (Veidekke/EBA)
Karsten Totland Raddatz (Hageform/NAML)
Vera Flatebø (Moelven Industrier/Treindustrien)
Mari Skjærstad (BoligPartner/Boligprodusentene)
Hanne Sønsteby (ASAK Miljøstein/Byggevareindustrien)
Egil Pettersen (Takspesialisten/VBL)

Ike tilstede på bildet: Mari Skjærstad