Styret i BNL

Styret i BNL for 2022/23 ble valgt på BNLs generalforsamling 31. mai 2022

Haakon Tronrud, leder
(Tronrud Eiendom/Norsk Eiendom) 

Torkild Korsnes, nestleder
(K. Lund AS/Rørentreprenørene Norge)

Hans-Kristian Meling
(Murmester Haldor Meling AS / NML)

Eirik Gjelsvik 
(Backe /EBA)

Malin Bryntesson (Icopal Tak AS/Takentreprenørens forening)

Vera Flatebø (Moelven industrier/Treindustrien)

Jimmy Bengtsson (Veidekke/EBA)

Karsten Totland Raddatz (Hageform/NAML)