Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og NHO Byggenæringen. Programmet skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, satt i stand og utviklet for å kunne være en ressurs også i fremtiden.

Om Bygg og Bevar

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, satt i stand og utviklet for å kunne være en ressurs også i fremtiden. Ved å bruke eksisterende bygg, vil kulturhistoriske verdier ivaretas og klimautslipp reduseres. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og NHO Byggenæringen.

Nyheter
 1. Kyrkjestrategien lansert

  I dag blir bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt fram av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. For byggenæringa kan dette bety fleire oppdrag i åra som kommer.

 2. Avtale om kirkebygg vil gi arbeid

  NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA har inngått en samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen. Dette vil gi mer aktivitet for murere, snekkere, blikkenslagere og mange andre håndverkere.

 3. NHO Byggenæringen inngår NHO-samarbeid om rekruttering

  NHO Byggenæringen øker innsatsen for å øke antallet søkere til byggfag. En ny ungdomskampanje, med ambassadører fra Vg1. byggfag er underveis. I tillegg går NHO Byggenæringen sammen med flere andre NHO-foreninger om å videreføre og øke omfanget av fjorårets foreldrekampanje, som adresserer fordommer mot yrkesfag.

 4. Millioner til etterutdanning av byggenæringa

  Byggenæringa kan no søke midlar til utvikling av nye, tilpassa og gratis etterutdanningstilbod for næringa. Det er tre tema ein kan søke om: berekraft for byggenæringa, leiing på byggeplass for fagarbeidarar og restaurering av kyrkjebygg.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
 • Nina Elisabeth Eidem
 • Daglig leder
 • Olle Christer Stenby
 • Fagsjef bygningsvern
 • Anette Ramstad
 • Fagsjef