Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

592 resultater

Type artikkel
Velg område
592 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bærekraft

  Hvilke ombrukte byggematerialer kan omsettes innenfor dagens regelverk?

  BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til digital leverandørkonferanse for ombruk av byggematerialer 29. oktober.  Målet er å synliggjøre bedriftene og løsningene som finnes, slik at de offentlige virksomhetene enklere kan bestille og anskaffe ombrukte byggematerialer. I dag gjøres dette i liten grad.

 2. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Anleggsforhandlingene i gang

  Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Arbeidsmandsforbund start forhandlingene i dag tirsdag 22 september for å forhandle frem en ny overenskomst for private anlegg.

 3. Nyhet, Organisasjon

  På god vei til å stake ut ny kurs for BNL

  Styreleder Haakon Tronrud og nestleder Torkild Korsnes i BNL har brukt tiden etter sommerferien til å snakke med alle bransjedirektører og styreledere om veien videre for BNL etter at Byggmesterforbundet medelte i juni at organisasjonen melder seg ut. – Vi opplever at vi har fått et godt grunnlag for å meisle ut ny strategi for 2021 i godt samarbeid med bransjene, sier Tronrud.

 4. Nyhet, Politikk, Tall og fakta

  Noen piler peker feil vei

  I NHOs medlemsundersøkelse er det flere bedrifter som melder om lavere etterspørsel og kansellering av ordre enn i august. – Selv om aktiviteten fortsatt er god for mange, er det nok en økt bekymring knyttet til høsten og hva som blir langtidsvirkningene av koronakrisen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 5. Nyhet, Bærekraft

  Innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftmålene

  BNL deltok på innspillsmøte i kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor hensikten var få innspill til regjeringens egen handlingsplan for bærekraftmålene. – Noe av det viktigste med handlingsplanen er å bidra til å skape forutsigbarhet slik at næringen kan få mulighet til å forberede seg, sier Rannveig R. Landet som deltok som representant fra BNL.

 6. Nyhet, Arbeidslivskriminalitet

  Antall målrettede grove tyverier av GPS/kjørecomputere fra arbeidsmaskiner har eksplodert

  Mandag 14.09.20 på morgenen ble det fra tre forskjellige steder i Vest politidistrikt meldt om tyveri av GPS/kjørecomputer fra anleggsmaskiner /traktor. Det er også registrert to andre tilfeller hvor det til sammen er stjålet 6 stk GPS/kjøretøycomputere fra anleggsmaskiner i Bergen Sør i midten av august.

 7. Nyhet, Arbeidsliv korona

  Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

  Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

 8. Nyhet, Energieffektivisering, Politikk

  Hva er neste trekk for byggenæringen?

  NHO har lansert rapporten «Neste trekk - veikart for fremtidens næringsliv. Veikartet viser hvordan Norge skal komme ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Et åpenbart lønnsomt trekk er å begynne å investere i energieffektivisering og renovering.

 9. Nyhet, Samferdsel

  BNLs innspill til NTP

  BNL deltok på samferdselsminister Knut Arild Hareides innspillskonferanse om NTP 2022-2033 torsdag 10. september. BNL la blant annet vekt på at vi må se NTP i sammenheng med oppbyggingen av landet etter Covid19. – Derfor er det viktig at prosjektene kommer ut i markedet, for å sikre ordretilførsel og at det bygges som planlagt, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

 10. Nyhet, HMS

  Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

  Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Det er grunnen til at vi i september gjennomfører en ny tilsynsaksjon med dette som tema, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.