Artikler

Vis filtrering

1006 resultater

Type artikkel
Velg område
1006 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Eirik Gjelsvik ny styreleder i BNL

  Under Byggenæringens Landsforenings generalforsamling 1. juni ble Eirik Gjelsvik valgt inn som ny styreleder. Med seg i styret får han også flere nye styremedlemmer.

 2. Stort flertall vil modernisere BNL

  PÅ BNLs Generalforsamling ble det et stort flertall for en kraftig styrking og modernisering av Byggenæringens Landsforening. Foreningen starter derfor en endringsprosess som skal munne ut i en sterkere forening med mer politisk gjennomslagskraft.

 3. Trenger kraftigere budsjettgrep

  Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring. 40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.

 4. Kranførere og innleie - Ulike problemstillinger

  BNL får mange henvendelser om kranførere i lys av de nye innstramningene i innleieregelverket. Mange bedrifter har leid inn kranførere fra bemanningsforetak, men dette kan man ikke fortsette med på samme måte etter regelendringene. Nedenfor gjøres det nærmere rede for en del typiske problemstillinger.