Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

386 resultater

Type artikkel
Velg område
386 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, HMS

  Ny byggherreforskrift utsatt

  Arbeids- og sosialdepartementet blir ikke ferdig med endelig versjon av ny byggherreforskrift før jul. Det betyr at vi likevel ikke får noen forskriftsendring fra 1. januar 2020.

 2. Nyhet, Innovasjon og forskning

  BNLs innspill til gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  – BNL er spesielt opptatt av at virkemiddelapparatet blir innrettet slik at det er tilpasset norsk bedriftsstruktur og med målrettet innsats for å nå samfunnsmål, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi- og miljø i BNL.

 3. Nyhet, Utdanning

  Ny rapport om struktur og innhold i videregående opplæring: Behov for fornyelse av videregående opplæring

  Liedutvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elever og lærlinger til studier og jobb. BNL ønsker enda større endringer for den yrkesfaglige utdanningen.

 4. Nyhet

  Årets Bygg og Bevarpris til Bøylestad Moen

  Til stor applaus fra over 100 fremmøtte på Litteraturhuset i Oslo fredag 13. desember, kunne Bøylestad Moen fra Froland motta årets Bygg og Bevar-pris. BNL gratulerer!

 5. Nyhet, Utdanning

  Opplæringslovutvalget foreslår omfattende endringer

  Fredag 13. desember overleverte Opplæringslovutvalget sin utredning og sitt forslag til ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. – Vi ser det foreslås mange endringer som vil kunne få store konsekvenser. Derfor starter vi nå et arbeid med å vurdere forslaget, sier Jørgen Leegaard i en foreløpig kommentar.

 6. Nyhet, HMS

  Mange gode innspill til å forebygge sykefravær i bygge- og anleggsnæringen

  – Vi er svært fornøyd og har fått mange gode innspill på dagens workshop for IA-programmet i bygg og anlegg som samlet i underkant av 50 deltakere, sier Thorkil Aschehoug, advokat og fagsjef HMS i BNL.

 7. Nyhet, Energieffektivisering

  Gjør Enovastøtten til energieffektivisering av boliger attraktiv for vanlige husholdninger

  BNL støtter Enova på at de skal gi mer støtte til oppgradering av bygningskroppen på boliger fra 2020. – Det vil bidra til store samlede energibesparelser og til å sikre verdiskapingen i et marked hvor mange små og mellomstore bedrifter sliter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 8. Nyhet

  Vil Norge gå motstrøms også i 2020?

  Mye tyder på at de kjøligere vindene utenfra nå treffer norske bedrifter. I kvartalsrapporten er de merkbart mindre optimistiske nå. Selv om det fortsatt er flere optimister enn pessimister i de fleste bransjer, er nettoen gjennomgående nå mye tettere på null enn for bare tre måneder siden, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

 9. Nyhet, Digitalisering digitaltveikart2.0

  Digitalisering av byggenæringen, hvorfor er det så viktig at lederne engasjerer seg?

  Digitalisering er et tema som det jobbes med i hele næringen for tiden. Det foregår en mengde gode initiativ hvor ny teknologi tas i bruk. BNL har dratt i gang det som populært kalles «Veikart 2.0», hvor hele næringen inviteres til å være med, skriver prosjektleder Jon Karlsen i en kommentar.

 10. Nyhet, Arbeidsliv

  Meld deg på kurs i arbeidsrett i byggenæringen på Gol

  BNL inviterer små og store bedrifter til kurs i arbeidsrett. Kurset skal gi deg den nødvendige kunnskapen for at du skal få trygghet i din rolle og lykkes med gjennomføring av viktige beslutninger for virksomheten.