BNL Håndverk - Vår forsterkede satsing på håndverksfagene

BNL Håndverk er medlemsproduktet for profesjonelle byggefirma og håndverkere. Vi har som formål å sikre våre medlemmer gode og forutsigbare rammevilkår, styrke den økonomiske bærekraften og løse dine daglige utfordringer gjennom å yte god service og oppfølging.

Alt du trenger å vite om BNL Håndverk

Foto: NHO

NHO BNL og BNL Håndverk

Vil du vite mer om NHO, BNL og BNL Håndverk? Les mer her

Nytt forsikringstilbud og andre tjenester til BNL Håndverks medlemmer

God nyhet!

Nå inkluderes også bedre forsikring og andre tjenester som en del av medlemstilbudet i BNL Håndverk.

Nyheter fra BNL Håndverk

Arbeidsgivertjenester

Arbeidsgiverservice er inkludert i kontingenten

Arbeidsgiverservice, eller advokatbistanden, inkluderer rådgivning knyttet til vanskelige personalsaker, oppsigelsessaker, bistand i forbindelse med forhandlingsmøter, nedbemanningsprosesser mv. Alle spørsmål om for eksempel arbeidstid, ferie, ansettelse, oppsigelse og avskjed besvares fortløpende. Det samme gjelder spørsmål knyttet til tolkning av tariffavtaler og rådgivning i spørsmål knyttet til likebehandling, påseplikt og solidaransvar.

Kommer du opp i krevende personalsaker, vil advokatene holde din bedrift i hånden fra A til Å. Fra behov for rådgivning oppstår til møtevirksomhet, forhandlinger og eventuelt gjennom domstolsbehandling om nødvendig. Disse tjenestene er inkludert i kontingenten, og det faktureres ikke for medgått tid før en sak eventuelt kommer til retten. Da påløper medlemsvennlig prising av tjenesten

BNLs arbeidsgiveravdeling har 6 advokater/rådgivere som er tilgjengelig for alle medlemmer på både telefon og mail. De har bred erfaring med problemstillinger innenfor arbeidsrett, de kjenner byggenæringen og er oppdatert på hvilke problemstillinger som er aktuelle. BNLs advokater har blant annet erfaring fra advokatfirma, andre arbeidsgiverorganisasjoner, Arbeidstilsynet og som HR-sjef i bedrifter.

Arbinn – digital portal med veiledere, maler, håndbøker innen arbeidsrett og personal

Arbinn er en tjeneste som ofte blir kalt medlemsbedriftenes egen HR-sjef. Dette er en digital tjeneste innfor arbeidsrett og personal tilrettelagt for alle NHOs medlemmer, og som er tilgjengelig og enkel å ta i bruk. Innholdet lages og vedlikeholdes fortløpende av NHOs og BNLs advokater og HMS-eksperter, slik at du skal være trygg på at informasjonen alltid er korrekt og oppdatert ihht gjeldende lovverk.   

Her har du alt du trenger av veiledere, maler, og håndbøker innenfor arbeidsrett, hms og personal. Her finner du blant annet maler for oppsigelse, avskjed, permitteringer, arbeidskontrakter mm. I tillegg trinn for trinn veiledere som beskriver hvordan man skal gå frem for eksempel når det gjelder oppfølging av sykmeldte og håndtering av oppsigelser.

Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)

BNL er ansvarlig for forhandlingene på tariffavtalene til byggenæringen. Dette gjelder bl.a. Fellesoverenskomsten for byggfag – NHOs største overenskomst.

Medlemmer i BNL kan spille inn forslag til endringer i forbindelse med tariffoppgjørene, og dermed ha direkte innflytelse på temaer som drøftes i oppgjørene. Enhver bransje som er bundet av Byggfagsoverenskomsten vil kunne ha sin representant i forhandlingsutvalgene ved tariffrevisjonene.

Som en av de tyngste partene i NHO-fellesskapet, er BNL sentral i det løpende partssamarbeidet - både på Hovedorganisasjonsnivå og, ikke minst, med forbundene. Mange av BNLs arbeidsoppgaver og ansvar er tuftet nettopp på partssamarbeidet. Dette gjelder ikke minst innenfor kompetanse og fagopplæring.

HMS-rådgivning

BNL har egen fagsjef på HMS, som har tung kompetanse fra Arbeidstilsyn og andre organisasjoner i tillegg til at hun også er spesialist i arbeidsrett. Fagsjefen kan bistå med regleverksfortolkning og enkeltsaker bedriftene har med Arbeidstilsynet. Hun holder også kurs innenfor området, bla. lovpålagt HMS-kurs for daglig leder.

BNL har også etablert et HMS-forum på tvers av bransjene, her diskuteres saker som er spesielt relevante for bedriftene, og sikrer at fagmiljøet i hele BNL er godt oppdatert.

BNLs fagsjef i HMS deltar i jevnlige møter med Arbeidstilsynet i forbindelse med regelverksarbeid og medlemmer kan være med å påvirke i dette arbeidet.

Servicekontor for akkord og et styrket kompetansemiljø som kan rådgi bedriftene

Helt nytt er at det nå skal etableres et servicekontor for akkord der BNL sammen med Fellesforbundet skal jobbe for å fremme bruken av akkord som lønnssystem gjennom rådgivning, videreutvikling, forenkling og digitalisering. Denne satsingen ble forhandlet frem under årets lønnsforhandlinger, og vil være operativ innen 1. januar 2023

I tilknytning til dette arbeidet vil BNL styrke sin kompetanse på akkord og etablere en felles arena for BNLs bransjer som har spesiell kompetanse på akkord.  BNL vil ansette en prosjektleder som skal lede satsingen, og bygge opp kompetansen i organisasjonen slik at medlemsbedriftene har et fagmiljø å henvende seg til ved behov.

Rådgivning innen kontraktsrett

BNL har tilknyttet seg samarbeidspartnere på kontraktsrett, slik at vi kan rådgi medlemmer ved behov. Tjenesten omfatter kompetanse og rådgivning når det gjelder kontraktsrett, hjelp til å velge rett standard og kontrakt både når det gjelder forbrukerarbeider (lov om håndverkertjenester), avhendingsloven og bustadoppføringsloven, men ikke forbrukerkontrakter. Kontrakter som hovedentreprise/totalentreprise standarder samt underentreprisestandarden.

Politisk påvirkning og arbeid

Politisk gjennomslag i viktige saker for håndverksbedrifter

BNL har en forsterket satsing på håndverksfag, dette kaller vi BNL Håndverk. For håndverksbransjene er særling krav om kvalifikasjoner for å starte håndverksbedrift og kvalifikasjoner for å utføre arbeid viktig, samt solid fagutdanning som er attraktiv for ungdom og voksne. I tillegg vil vil vi jobbe med rekruttering av arbeidskraft og da særling ungdom og lærlinger.

Forøvrig vil alt politisk arbeid i BNL-fellesskapet, som f eks  BoligABC, utvidelse av rekrutteringsBIMen, seriøsitet, Norgesmodellen, innleie, sykefravær, HMS selvfølgelig også være viktige saker for håndverksbedriftene. Håndverksbransjene i BNL har et faglig nettverk, håndverksforum, der man drøfter særskilte saker som er viktige for håndverksbedriftene, og holder oss oppdaterte og tidsaktuelle.

BNL er formel part i yrkesfagutdanning og fagskoleutdanningen gjennom deltakelse i faglige råd, Nasjonalt råd for fagskoleutdanning og teknisk underutvalg der. BNL arbeider også aktivt sammen med NHO, særlig for tiden med å få etablert Nasjonalt senter for yrkesfag.

Nettverk, møteplasser og kurs

Hjelp fra våre regionkontor

Som medlem i NHO er bedriften tilknyttet ett av 10 regionkontor.  De ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region. Regionkontorene tilbyr blant annet:

 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i din region
 • rask service og rådgivning 
 • lokalkompetanse der du er
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser

Regionkontoret ønsker å gi deg gode råd når du trenger det mest. Advokathjelpen er en tjeneste som dekkes fullt ut av medlemskontingenten. Den sikrer deg rask og kompetent juridisk bistand innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten og kan kombineres med BNLs advokattjenester.​

De ansatte i regionene jobber kontinuerlig med å fremme interessene for næringslivet i regionen, og deres synspunkter, i samfunnsdebatten. 

Regionkontoret har et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og akademia. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til akademia i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor her

Alle kurs i BNLs bransjeforeninger til rabatterte priser

Bransjene i BNL tilbyr ulike kurs. Alle medlemmer i BNL kan delta på disse kursene rabatterte priser (medlemspris). Se relevant bransjeforening for kursoversikt.

Møteplasser regionalt og digitalt

BNL vil i samarbeid med NHOs regionskontor gjennomføre regionale møter for håndverksbransjene 1-2 ganger per år. Her kan medlemmene møtes på tvers av bransjer, få informasjon om aktuelle saker og tjenester, og gi innspill til organisasjonen.

Vi vil også gjennomføre digitale møter om ulike temaer innen arbeidsrett, kompetanse og andre aktuelle temaer.

Standardkurs i NHO

NHO tilbyr en rekke kurs og webinarer som er knyttet tett opp til arbeidsgiveriet, ledelse og aktuelle hendelser eller problemstillinger. Kursene er gunstig priset for våre medlemmer, og enkelte webinarer tilbys gratis.

Andre medlemsfordeler

Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse

Gjennom våre håndbøker kan du gi alle ansatte en samlet oversikt over rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer i bedriften. De er raske å sette opp og du kan prøve alle håndbøker gratis i 30 dager.

 • Håndbøkene oppdateres regelmessig for deg av NHO's jurister på arbeidsrett når det skjer endringer i lovverket.
 • Håndbøkene kan brukes på alle digitale flater som desktop, mobil og nettbrett i tillegg til egen app.
 • Forslag til tekster gjør at du raskt kan publisere en håndbok og gjøre den tilgjengelig for de ansatte.
 • Ved behov for endringer kan du enkelt tilpasse håndbøkene for din bedrift.
 • Våre digitale håndbøker ligger i en skytjeneste der alle ansatte har tilgang til lik informasjon.
 • Bedriftens tariffavtale er tilgjengeliggjort for redaktørene, slik at det enkelt kan deles med de ansatte.
 • Personal og HMS-håndboken finnes på engelsk.

Se priser og mer informasjon om NHO Digitale håndbøker (arbinn.no)

Forretningsjuridiske tjenester fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn det NHOs advokater kan tilby har vi fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet, alle med et særskilt fokus mot SMB-markedet. 

Dette medlemstilbudet gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris. Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. 

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på et eget telefonnummer eller e-post. Det er dedikerte kontaktpersoner på hvert enkelt av kontorene.

Les mer om medlemsfordelen fra Eurojuris (arbinn.no)

Forsikringer

Som NHO-medlem kan du raskt og enkelt tegne solide forsikringer med svært gode betingelser. NHO Forsikring gjør det mulig å samle alle bedriftens forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle typer forsikringer.

NHO og BNL har avtale med vår forsikringsmegler, Söderberg og Partners AS, som har fremforhandlet attraktive betingelser for produktporteføljen spesielt knyttet opp mot håndverksnæringen.

Innkjøpskjeden

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer, som eksempelvis: 

 • telefoni
 • inkassotjenester
 • kredittkortavtaler
 • rengjøringsprodukter
 • netthandel og kasseløsninger

Totalt inneholder sortimentet som leveres via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.

Hvordan beregne medlemskontingent?

Medlemskontingenten til NHO finansierer driften av NHO, og det svares kontingent både til NHO og BNL etter følgende satser:

 

Kontingent NHO

 
     

Gruppe

Bedriftens lønnsutbetaling foregående år

Medlemskontingent

1

0-1 mill. kr

1000 kr (fast beløp)

2

1-3 mill. kr

3000 kr (fast beløp)

3

3-200 mill. kr

0,90 promille av lønnskostnader

4

200-500 mill. kr

0,85 promille av lønnskostnader

5

500 mill. kr <

0,75 promille av lønnskostnader

     

Kontingent BNL Håndverk

 
     

Gruppe

Brutto omsetning mill

Serviceavgift

1

0-3

3 500

2

3-6

8 000

3

6-12

12 000

4

12-18

15 000

5

18-25

20 000

6

25-35

25 000

7

35-50

35 000

8

over 50

40 000

 

 

Mer om kontingentsatser:

 • I henhold til ovenstående satser kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.
 • Det gis 50% rabatt på kontingentsatsene i kalenderåret 2023 og 25% rabatt i kalenderåret 2024
 • For bedrifter med høy lønnsandel i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt for NHO delen.
 • Bedrifter med tariffavtale betaler premie til konfliktfondet. Denne er på 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Dette er en forsikringsordning for tariffbundne bedrifter. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik.
 • Det gis fradrag for NHOs medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret.

 

Offentlige anskaffelser

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie, og våre medlemsbedrifter kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Pensjon

NHO Pensjon gir våre medlemsbedrifter tilgang til enkle, trygge og gode løsninger for innskuddspensjon. Alle bedrifter gis like gode vilkår uansett omsetning. Med NHO Pensjon får du en pensjonsleverandør som er i verdenstoppen på bærekraft. Medlemsfordelen er levert av Storebrand.

NHO Pensjon vil blant annet:

 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.
 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.
 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

For mer informasjon om pensjonsordningen, gå direkte til Storebrands side om pensjon, ved å trykke her.

Teknisk bistand

Teknisk bistand, så som bistand i plan-og bygningssaker og sentral godkjenning, veiledning til å finne de riktige standarder og byggdetaljblader med videre, slik at bedriften kan velge riktige tekniske løsninger. BNL prosjekterer ikke, ei heller velger løsninger for bedriftene, men gir bistand og rådgivning, slik at bedriftene kan velge gode løsninger og dokumentasjon av disse.

BNL gir bistand og råd i forbindelse med offentlige anbud og hvordan mindre bedrifter kan klare å være med i slike konkurranser. For mindre bedrifter er ofte rammeavtaler for service og vedlikehold viktig å kunne delta i.