Om BNL Håndverk

BNL Håndverk er etablert som et medlemstilbud til de håndverksbedriftene som i forbindelse med at Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund meldte seg ut av BNL og NHO, og som ønsker fortsatt medlemskap i BNL/NHO. Noen bedrifter har sagt opp medlemskapet med virkning fra april 2024.

BNL Håndverk er etablert som en gruppe i BNL for ivareta interessene til nevnte håndverksbedrifter og for at de bedriftene skal ha en tilhørighet og et medlemstilbud BNL/NHO. BNL Håndverk skal ikke konkurrere med andre bransjer i BNL og skal ikke blandes sammen med Fellesgruppen i BNL.

Videre skal disse medlemmer ha mulighet for å påvirke BNLs arbeidsgiver-/ og næringspolitikk slik at   rammevilkårene for bedriftene blir best mulige og forutsigbare.

På det tidspunkt BNLs pågående organisasjonsprosess i BNL er gjennomført må BNL Håndverk, i likhet med andre i BNL-fellesskapet, finne sin nye rolle.

BNL Håndverk er del av BNLs visjon og forretningside.

Målsetting

Målet er å beholde flest mulige av disse bedriftene i BNL Håndverk og i BNL/NHO.  

Hovedplan

BNL Håndverk er ingen bransje, men et sted å være organisert slik at bedriftene har et sted å henvende seg og at BNL kan tilby medlemstjenester tilbake.

Skal vi beholde flest mulig bedrifter skal medlemstilbudene være relevante.

BNL Håndverk skal ha et tett samarbeid med andre håndverksbransjer i BNL, slik at SMB-bedriftene og håndverksfagene får best mulig rammevilkår. Det skal blant annet gjøres ved at BNL Håndverk deltar i BNL håndverksforum.

Håndverksforum består i dag av følgende bransjer i BNL: VBL (Ventilasjons og blikkenslager bedriftenes landsforbund), TEF (Takentreprenørenes forening), Rørentreprenørene Norge, Norske Trevarer, NAML (Norske anleggsgartnere-miljø og Landskapsentreprenører), VKE (Ventilasjon, kulde og energi) og Murmestrenes Landsforening. BNL Håndverksforum tilbyr også jevnlig webinarer på aktuelle temaer.

BNL er eier av tariffavtalen Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) hvor også NHO er part i og som bedriftene i BNL Håndverk anvender. Kompetansepolitikken er nært knyttet til å være part i arbeidslivet. Dette er politikkområder som skal ha høy prioritet.

Deltagelse i utvalg og arbeidsgrupper i BNL

BNL Håndverk har deltagelse i utvalgsarbeid for å påvirke arbeidsgiverpolitikk og næringspolitikk. Følgende råd/ utvalg er prioritert:

  1. Forhandlingsutvalg for overenskomst for byggfag (FOB).
  2. BNLs kompetanseforum.
  3. BNLs Seriøsitetsforum.
  4. BNLs Miljøforum.