Utdanning og jobb

BNL har som overordnet mål å arbeide for at ungdom velger byggenæringen, samt å sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov.

BNL jobber for at utdanningene skal svare på byggenæringens kompetansebehov.

Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk

Utdanning i byggenæringen:

Fagopplæring

Fagopplæring og en velfungerende lærlingordning er en av de viktigste bærebjelkene for kompetansebygging i byggenæringen. Årlig tar mellom fem og seks tusen et fagbrev eller svennebrev i byggenæringen.

De fleste går to år på skolen og deretter to år i bedrift som lærling. I tillegg er det mulig å starte rett i lære eller gå ett år på skolen og så tre år i lære.

Videre er det mulig å bli både studieforberedt og ta et fagbrev på 4 år. Denne utdanningen foregår i en kontinuerlig veksling mellom skole og bedrift gjennom alle 4 år.

Ved oppstart av læretid inngås det en opplæringskontrakt mellom lærling og bedrift eller opplæringskontor. I tillegg opprettes det en arbeidsavtale mellom bedriften og lærlingen.

For voksne er det mulig å ta et fag/- svennebrev som praksiskandidat. Dette gjelder for de som har fem års allsidig praksis i et lærefag(25% lengre tid enn fastsatt læretid i angjeldende fag).Før man fremstiller seg til fag/- svenneprøve må man ta en nasjonal teoretisk eksamen i lærefaget. Denne retten er regulert i opplæringsloven § 3-5.

Byggenæringen tilbyr også læreplasser for voksne. Dette gjelder for de som har fylt 21 år og de følger de læreplaner som gjelder for lærefaget.


De bedrifter som tar inn lærlinger får et lærlingtilskudd fra det offentlige.

Ønsker du å vite mer om hvordan man blir lærebedrift og de ulike lærlingtilskuddene se her:

Mesterutdanning

Mesterbrevutdanningen er en etablerer- og lederutdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften.

Ordningen bidrar til å:
- Sikre etablering av sunne bedrifter
- Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
- Ivareta forbrukernes interesser

Mesterbrevutdanningen er en etablerer- og lederutdanning for håndverkere som ønsker å starte egen bedrift - eller som ønsker en faglig ledende stilling i bedriften.

Ordningen bidrar til å:
- Sikre etablering av sunne bedrifter
- Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
- Ivareta forbrukernes interesser

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev og håndverk fra 1986. Nærings og fiskeridepartementet oppnevner et styre sammensatt av partene i arbeidslivet (NHO og LO og nøytral styreleder), for å styre ordningen.

Krav for å starte mesterutdanningen:
- Du må ha fag-/svennebrev i det faget som du vil ta mesterutdanning i.
- Før kursstart i yrkesteori kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svenneprøve.

Mesterbrevutdanningen tas som kveldskurs eller via Internett. Utdanningen gis av Folkeuniversitetets avdelinger over hele landet. Mesterbrev kan i noen tilfeller også oppnås gjennom toårig teknisk fagskole.

På grunnlag av realkompetanse (annen utdanning og arbeidspraksis) kan det gis fritak for deler eller hele mesterutdanningen. Det er eget søknadsskjema for realkompetanse.

Krav for å få tildelt mesterbrev og bli mester:
- Være myndig og bosatt i Norge
- Ha fag- eller svennebrev i et mesterfag
- Ha 2 års praksis i faget
- Bestått eksamenene i mesterutdanningen

Når kravene er oppfylt, kan du søke Mesterbrevnemnda om å bli tildelt mesterbrev. Det gjøres på fastlagt søknadsskjema og etter å ha betalt behandlingsgebyr kr. 420.- til Mesterbrev.

Mesterbrevet gir rett til å benytte den lovbeskyttede mestertittelen og mestermerket. Det er i dag ca 12 000 aktive mestere i byggenæringen.

Fagskolen

Fagskolen
Fagskolen er, for byggenæringen, en teknisk videreutdanning som bygger på fag-/svennebrev og relevant arbeidserfaring.


Fagskolen tilbyr en praktisk og teoretisk utdanning inndelt i halvårsenheter. Full fagskoleutdanning er fire halvårsenheter det vil si 2 år. Utdanningen kan tas både på fulltid og på deltid.

To års teknisk fagskole gir lederkompetanse, og kan gi mestertittel i tillegg. Fagskolen kan også være en inngangsport til ingeniørutdanning.

Mer informasjon om tekniske fagskoler finnes på Utdanning.no

Ingeniørstudiet

Det er to veier til ingeniørutdanning i byggenæringen. Den ene er å bli studieforberedt gjennom videregående skole og deretter høyskole eller universitet. På noen høyskoler kan en starte på ingeniørutdanning med relevant fag/ svennebrev og praksis som kvalifikasjon (Y- vei).

Den treårige ingeniørutdanningen fører frem til bachelor eksamen og 180 studiepoeng og den femårige ingeniørutdanningen leder frem til mastereksamen og 300 studiepoeng. Det er fullt mulig å gjennomføre den treårige utdanningen først, arbeide noen år og deretter gjennomføre masterstudiet.

BNLs rekrutteringsside:

Vi bygger Norge

Ønsker du en jobb i byggenæringen? Sjekk ut "Vi bygger Norge som er BNLs nettside rettet mot ungdom som ønsker en jobb i bygge- og anleggsnæringen.

Rekruttering av kvinner

Kvinner i byggenæringen

Byggenæringen er avhengig av mangfold og være en attraktiv arbeidsgiver for alle talentene og ikke bare menn. Vi har et stort kvinneunderskudd i byggenæirngen på alle nivåer. Dette er noe BNL ønsker å bidra til å endre.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt