BNLs rekrutteringsarbeid

Rekruttering

Foto: Shutterstock.

Byggenæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er et av BNLs satsingsområder sammen med våre bransjeforeningene.

 

Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil næringen, ifølge Fafo, ha behov for ca. 260 000 mennesker i utførende sektor i 2020 (gitt samme produktivitet som i dag), det vil si i gjennomsnitt ca. 10 000 nye medarbeider hvert år.

BNL anslår behovet til å fordele seg på ca. 8 500 fagarbeidere og håndverkere og ca. 1 500 ingeniører, sivilingeniører og fagskoleingeniører.

Rekrutteringsarbeid i næringen
Bransjeforeninger i BNL, opplæringskontorer og mange bedrifter gjør alle en viktig innsats for å motivere ungdom til å velge en karriere i byggenæringen både som håndverker og ingeniør. Dette innebærer blant arbeid rettet mot ungdom og voksne, skoleverket, lærere og rådgivere samt å markedsføre de forskjellige fagene.

BNL har en egen rekrutteringsportal www.vibyggernorge.no som informerer om fagene og mulighetene i byggenæringen. I tillegg har BNL også en egen rekrutteringsside på Facebook.