IA-programmet bygg og anlegg

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

Hva er bransjeprogram for bygg og anlegg?

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.

Aktuelle saker

  1. Seminar om proaktive HMS-indikatorer 9.mars

    Sintef har med støtte fra IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg gjennomført et prosjekt som går på å etablere HMS-indikatorer for tidlig varsling av utfordringer knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Arrangementer og webinarer

Ta kontakt hvis du lurer på noe: