IA-programmet bygg og anlegg

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

Hva er bransjeprogram for bygg og anlegg?

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.

Aktuelle saker

Arrangementer og webinarer

  1. IA-programmet inviterer til en "Støvdag"

    Mange arbeidstakere innen Bygg- og anleggssektoren eksponeres daglig for støv i arbeidet. IA-programmet vil i samarbeid med Stami arrangere webinaret "Støvdagen" presentere hvilken risiko støv representerer. Vi tar for oss kvartsstøv, trestøv, biologisk støv og asbest.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Gudmund Engen
  • Ansvarlig for økonomi/finansiering i IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg. Kontaktperson fysisk/kjemisk arbeidsmiljø.
  • gudmund.engen@bnl.no
  • 91137207