Sikkerhetsuke på 8 videregående skoler

Se film fra sikkerhetsuken ved Borgund videregående skole i Ålesund.

I 2021 tok IA bransjeprogram bygg og anlegg (IA-BA) initiativ til HMS-uker i videregående skoler. Fra starten i Nome i 2021 til i dag, har det blitt gjennomført 11 sikkerhetsuker på 8 vg skoler. Arbeidet med å dokumentere beste praksis i en veileder er i gang slik at det blir enklere for flere skoler å følge etter.

Starthjelp for å komme i gang

Høsten 2021 møtte 75 elever ved Nome vg skole opp til det som skulle bli den aller første HMS-uken i Norge. Skolen konkluderte fort med at sikkerhetsuken var kommet for å bli.

Flere skoler har fulgt etter Nome. I 2022 arrangerte Re og Kongsberg sikkerhetsuke for første gang, og i 2023 har Borgund (Ålesund), Kalnes (Sarpsborg), Ål og Numedal kommet i gang.  

Alle skolene har fått støtte til første gjennomføring forutsatt at de vil klare seg med egne midler i fortsettelsen. Og erfaringer har vist at det gjør de.

Fire skoler gjennomfører for 3. gang

Aaneland gleder seg over at fire skoler gjennomfører for tredje gang denne høsten.

- Skolen, fylkeskommunen og lokale bedrifter drar lasset sammen. Og utstyret som ble kjøpt inn det første året, kommer til nytte gang på gang, forteller han og legger til: - Målet fra start har vært at dette skal rulle og gå. Vi skjønte at det var vanskelig å skaffe penger til den første uken, men erfaringen fra Nome og andre skoler er at så fort alle ser hvor vellykket det er, vil alle være med.

Noe av det som inspirerer og bidrar til å spre budskapet og selge inn sikkerhetsukene, er flotte videoer – se spilleliste på YouTube.

Setter spor og evaluerer effekt

- Dette er ett av mange eksempler på at IA bransjeprogram for bygg og anlegg er i ferd med å sette varige spor, sier programlederen.

Han har vært med på åpningen av alle sikkerhetsukene, og er godt fornøyd med at ordningen allerede er i ferd med å få fotfeste. I tillegg til gode tilbakemeldinger og økende interesse, er det også viktig å måle effekt.

- Nå evaluerer vi sammen med pioner-skolene hvilken effekt deltakelse på HMS-ukene har når elevene kommer ut som lærlinger i bedriftene, forteller han.

Veileder skal dokumentere beste praksis

Skolene som har vært tidlig ute har hele veien bistått nye skoler med råd og erfaringsdeling. I november startet arbeidet med å utvikle en veileder slik at flere skoler enklere kan komme i gang med HMS-uke som årlig foreteelse og fast del av pensum. 

- I veilederen vil vi samle gode eksempler og tips fra de som har gått foran, sier Aaneland.

Kongsberg vg skole har tatt på seg å lede arbeidet med å dokumentere beste praksis i en veileder. Veilederen vil bli testet på Sam Eyde vg skole i Arendal – en skole som ønsker å komme i gang med sikkerhetsuke.

Oppfordrer flere skoler til å søke

IA-BA avslutter programperioden i 2024, men det er fortsatt midler til rådighet og mulig å søke.

– Vi håper på flere søknader, sier Aaneland. - Det er mulig å søke for inneværende og neste skoleår, så lenge sikkerhetsuken er gjennomført (inkl innlevering av rapport) innen utgangen av oktober 2024.

Ønsker din skole å arrangere HMS-uke? Ta kontakt med IA-Bransjeprogrammet for bygg og anlegg for en prat: Knut Aaneland,