Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

457 resultater

Type artikkel
Velg område
457 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk, Utdanning korona

  Utfordringer for lærlinger

  NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp i kjølvannet av koronakrisa.

 2. Nyhet, HMS korona

  Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift

  Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte. Oppdatert 30.03.2020

 3. Nyhet, Politikk korona

  Koronaviruset: Se nettmøter med NHO, myndigheter og andre ledere

  Nytt dialogmøte i dag kl 13.30 - 14.30. Formålet med møtet er hovedsakelig å gi våre medlemsbedrifter et oppdatert bilde av Helsemyndighetenes vurderinger, NHOs prioriteringer og samarbeid mot myndighetene. Møtet oppsummerer også de viktigste spørsmålene fra medlemsbedriftene de siste dagene.

 4. Nyhet, Politikk korona

  Viktig nasjonal veileder om lokale karanteneregler

  – BNL har daglig fått inn eksempler hvor hardt lokale karanteneregler rammer enkeltbedrifter. Den nasjonale veilederen må virke slik at friske folk kommer seg på jobb, og bedriftene kan bidrar til å holde hjulene i gang i samfunnet.

 5. Nyhet, Politikk

  Lokale karanteneregler skaper store utfordringer for næringslivet

  Det er helt vesentlig at når man først skal lage en veileder til kommunene, så må den være rettslig bindende. Ellers kan kommunene fortsette som før. Nå jobber BNL på spreng i samarbeid med NHO og Norsk Industri til å få til en løsning.

 6. Nyhet, Politikk

  Én av 5 BNL-medlemmer sier de står i fare for konkurs

  – Den byggenæringen vi kjenner står på spill. Nå handler alt om å berge fremtiden, flere jobber må ut i markedet nå, for å unngå konkurser, sier Sandnes.

 7. Nyhet, Politikk, Arbeidsliv

  Treffer ikke byggenæringen godt nok

  I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. – Byggenæringen er fornøyd med at vi har fått på plass tidligere betaling fra de offentlige byggherrene, men etterlyser tiltak som bidrar til å både holde prosjekter i gang, og at flere prosjekter blir lagt ut, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

 8. Nyhet, Politikk korona

  Oversikt over nasjonale koronatiltak

  Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på lokale myndigheters nettsider.

 9. Nyhet, Arbeidsliv korona

  Kompensasjonsordning innføres: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

  Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen pga koronakrisen. Ordningen som har kommet på plass i samarbeidet med NHO, regjeringen, finansnæringen og næringslivsorganisasjonene, er et skritt i riktig retning, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 10. Nyhet, HMS, Politikk, Arbeidsliv korona

  BNL: Viktig budskap fra Justisministeren om å holde hjulene i gang

  BNL er glad for justisminister Monica Mæland klare budskap om å bruke håndverkere. – De fleste oppdrag i privathjem kan utføres hvis det gjennomfører gode smittetiltak, sier BNLs administrerende direktør Jon Sandnes.