Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ferie er lovbestemt og rettighetene kan ikke fravikes i arbeidstakers disfavør. Ferielovens formål er å sikre arbeidstaker rett til årlig feriefritid og feriepenger.

Tariffavtalene gir utvidet rett til feriefritid, den avtalefestede ferien. Rettighetene er tatt inn i alle tariffavtaler hvor LO og NHO eller NHO og YS er part.

BNL og Fellesforbundet foreslår hvert år hvordan ferien i byggfagene skal avvikles i ferieåret. Det er en anbefaling til de lokale parter og hensikten er å samordne ferien for ulike faggrupper på byggeplass.

Mer om ferie

Bygningsferien

Partene anbefaler at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2020 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag 6.04, tirsdag 7.04 og onsdag 8.04 i påskeuken.

2. Fredag 22. mai 2020 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 22. mai 2020.

3. Sommerferien 2020 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager)

Sommerferien 2020 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 6. juli til og med fredag 
24. juli 2020. (uke 28, 29 og 30).

4. Øvrige feriedager (6 feriedager)

Plassering av 6 feriedager avtales lokalt.

Hvem fastsetter ferien?

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av ferien med den enkelte arbeidstaker. Drøftingen skal gjøres i god tid før ferien tas. Dersom partene ikke blir enig, bestemmer arbeidsgiver når ferien skal tas. Dette står i ferielovens § 6.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferien, tre uker sammenhengende, legges i tiden til tiden for hovedferien som er 1. juni til 30. september i ferieåret, se ferieloves § 7. Sommerferien skal være på tre uker.

Ferieloven § 6.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Spørsmålet er vanligvis om arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker må legge ferien til oppsigelsestid.

Svaret er at arbeidsgiver kan bestemme det, dersom arbeidstakers oppsigelsestid er 3 måneder eller lengre. Se ferielovens § 8 (1). Dersom ferien er avtalt før oppsigelsen, kan arbeidstaker imidlertid motsette seg det.

Arbeidstaker kan bare kreve å ta ferien i oppsigelsestid dersom det ikke er tid til å avikle ferien i hovedferieperioden eller innen ferieårets utløp. Hovedferien er perioden 1. juni til 30. september.

Ferieloven § 8.

Utbetaling av feriepenger

Feriepenger skal utbetales siste lønningsdag før ferien tas.

Se ferielovens § 11. Arbeidsgiver skal altså ikke utbetale feriepengene på et tidligere tidspunkt selv om arbeidstaker mener å ha god grunn til det. Arbeidsgiver kan risikere å måtte betale feriepengene på nytt etter erstatningsbestemmelsene i ferielovens § 14.

Ferieloven § 11.

Avtalefestet ferie

Det er utvidet rett til feriefritid i tariffavtalene, den avtalefestede ferien.

Avtalen gir rett til 4 dager betalt ferie i tillegg til ferielovens 21 dager. På denne måten innføres den 5 ferieuke i tariffbundne bedrifter uten at ferieloven er endret tilsvarende. Reglene for avvikling av ekstraferien følger i hovedtrekk samme bestemmelser som ferieloven.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) anbefaler at bygningsferien – kjent som fellesferien – legges til tiden fra og med mandag 6. juli til og med fredag 24. juli 2019 (uke 28, 29 og 30).

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt