Artikler

Vis filtrering

1009 resultater

Type artikkel
Velg område
1009 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. - Bedre for byggenæringen i budsjettforliket

  Byggenæringens Landsforening (BNL) setter pris på at regjeringspartiene og SV har prioritert tiltak som både løser viktige samfunnsutfordringer og avhjelper den alvorlige markedssituasjonen i byggenæringen. En styrking av Husbanken vil gi boliger til folk som sliter i boligmarkedet og økte midler til energieffektivisering er en viktig start for lavere strømregninger og kutt i klimagassutslippene.

 2. BNL styrker laget

  NHO Byggenæringen, som blir det nye navnet på Byggenæringens Landsforening fra nyttår, har ansatt Kristian Torve (30) for å styrke det politiske arbeidet i byggenæringen. Kristian er utdannet statsviter fra NTNU og har bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet i Trøndelag.

 3. - Forventer strakstiltak i statsbudsjettet

  Regjeringspartiene og SV skal i gang med forhandlinger om statsbudsjett for 2024. – Mange bedrifter står i en krevende markedssituasjon, og er bekymret for å miste gode fagarbeidere. -Vi opplever at politikerne lytter og viser forståelse for situasjonen. Nå har vi forventninger til budsjettforhandlingene, og at politikerne kommer med tiltak som kan gi nødvendig aktivitet og bremse en kraftig nedbemanning, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.

 4. BNL øker rekrutteringsinnsatsen

  Neste år skal rundt 60 000 15-åringer velge hva de skal bli når de blir voksne. BNL vil frem mot søknadsfristen for videregående 1. mars ha en kampanje som retter seg mot 2008-kullet som i dag går i 10 klasse. I tillegg videreføres en kampanje mot foreldre.

 5. BNL inngår samarbeid med Operasjon Dagsverk

  Byggenæringens Landsforening (BNL) inngikk denne uken et samarbeid med Operasjon Dagsverk (OD). Bakgrunnen for samarbeidet er at OD har lansert en stillingsutlysningsportal, som gjør det enkelt for bedrifter å registrere at de ønsker å ta imot en skoleelev på OD-dagen. BNL skal bidra til å markedsføre jobbportalen via sine kanaler ut til bransjene og bedriftene

 6. - Et skuffende budsjett for byggenæringen

  Dette budsjettet viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen byggenæringen står i og hvilken omstilling vi skal igjennom for at Norge skal nå sine klimamål. Budsjettet stimulerer ikke boligbygging og nedbemanningene vil bre om seg i Norges største fastlands- og distriktsnæring. Det er heller ingen sterke virkemidler som vil få fart på klima- og miljøomstillingen i byggenæringen.