Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

342 resultater

Type artikkel
Velg område
342 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Tall og fakta

  Ny strukturstatistikk: Omsetning i byggenæringen nærmer seg 600 mrd.

  SSB la frem de foreløpige tallene i strukturstatistikken for den utførende delen av næringen for 2018. – Tallene viser at den lange perioden med vekst fortsatte og aktiviteten ble rekordhøy i 2018, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

 2. Nyhet, Tall og fakta

  Gi tilbakemeldinger til NHO ved å svare på medlemsundersøkelsen

  Det er viktig for NHO å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvordan de opplever medlemskapet og hvordan NHO kan bli bedre. Hvert annet år gjennomføres det derfor en medlemsundersøkelse.

 3. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar for oktober: Stille før stormen?

  Først og fremst er det en stabil utvikling på de fleste områdene. Renten holdes i ro, ledigheten stabiliserer seg lavt og Norge opplever grei vekst. Vil dette fortsette?

 4. Nyhet, Politikk Brexit

  Hva skjer med Brexit?

  Det er svært bra for bedriftene at det ikke ble en hard brexit i denne omgang, sier Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO.

 5. Nyhet, Rekruttering

  Ni av ti bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i bransjene

  Hele ni av ti bedrifter i elektro-, bygge- og anleggsnæringen ønsker seg mer mangfold. I tillegg mener syv av ti bedrifter at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

 6. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett 2020: BNL i Transport- og kommunikasjonskomiteen

  Byggeplassene har høye klimautslipp. Her er maskiner og utstyr som går på biodiesel, det viktigste bidraget til fossilfrie byggeplasser. BNL ber om at avgiftsfritaket for biodiesel vil bestå for at vi skal nå målene om redukasjon av CO2-utslippene.

 7. Nyhet, Rekruttering

  Hvordan rekruttere og beholde kvinner i byggenæringen?

  – Sett klare mål og bli enige om hvorfor man ønsker å ansette flere kvinner, er konserndirektør i Sintef, Hanne Rønnebergs klare råd.

 8. Nyhet, Politikk

  Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2022

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2022. Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020.

 9. Nyhet

  Hvorfor satse på flere kvinner i bygge- og anleggsnæringen?

  I bygge- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 8-9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. Vi trenger et krafttak for å endre dette bildet, av flere grunner. Byggenæringen trenger flere flinke hender og kloke hoder. Vi mener at byggeplasser med begge kjønn bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode løsninger.

 10. Nyhet, Rekruttering

  Rekrutteringstips til bedrifter

  Hvordan oppnå målsetting om bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassen? Her er noen tips på hvordan bedriftene kan gå frem.