Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

25 resultater

Type artikkel
Velg område
25 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar august: Rolig slutt på sommeren

  August preges av relativt flat utvikling, men arbeidsmarkedet fortsetter og knappes til. Etter et lite fall i produksjonen i BA første kvartal var det igjen tilbake til vekst på 2 prosent.

 2. Nyhet, Tall og fakta

  Fremdeles optimisme i industrien, farten holdes oppe

  Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, skriver Jomar Talsenes Heggdal i denne markedskommentaren.

 3. Nyhet, Tall og fakta

  Høyere rente og strammere arbeidsmarked

  Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent og det laveste siden 2008, mens renten er på vei oppover.

 4. Nyhet, Tall og fakta

  Byggenæringen passerer 500 mrd.

  Prognosene for byggenæringen viser fortsatt vekst i å årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. – Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten sier Sandnes.

 5. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar mai: Knapphet på arbeidskraft

  Plasseringen av påsken ødelegger litt for de ulike månedstallene i april, men det sterkeste signalet fra tallene i aai er at knappheten på arbeidskraft øker ytterligere. Flere ledige stillinger, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet fører til at 14 300 arbeidsplasser står tomme i bygg og anlegg. Det hindrer videre vekst.

 6. Nyhet, Tall og fakta

  Litt urolig marked for byggenæringen

  Igangsettingstallene går noe ned i mars, samtidig rapporterer de største selskapene om dårligere inntjening, men boligprisene fortsetter oppover, skriver Jomar Talsnes Heggdal i denne markedskommentaren som oppsummerer mars.

 7. Nyhet, Bærekraft, Digitalisering, Politikk, Rekruttering, Tall og fakta

  Lønnsomt å satse på kompetanse og ny teknologi

  I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn.  Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.

 8. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar mars 2019: Leter med lys og lykte etter arbeidskraft

  Når vi nå går inn i april kan vi se at en av de mest markante trendene for mars er at arbeidsledigheten er fortsatt fallende.

 9. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar for februar: Resultatsesong

  I løpet av februar har de fleste av de største selskapene presentert resultatene for 2018. Heldigvis er det lite bruk for fargeprinteren, men marginene er fortsatt for lave.

 10. Nyhet, Tall og fakta

  Økonomisk overblikk: God markedssituasjon

  NHOs medlemsbedrifter rapporterer om en god markedssituasjon, ifølge Økonomiske overblikk for første kvartal 2019.