Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

36 resultater

Type artikkel
Velg område
36 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar januar 2020: Markedet stabiliserer seg

  Lite snø og mildt vær i store deler av landet har holdt aktiviteten i næringen oppe. Gjeldsveksten er endelig på vei ned og Norges Bank har varslet at renten skal holde seg på dagens nivå et god stund fremover.

 2. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Myk landing i 2019

  2019 ble en myk landing etter lang periode med vekst på de fleste segmentene. Samtidig viser de første prognosene for 2020 at det vil ligne på 2019.

 3. Nyhet, Tall og fakta

  Svak vekst i et urolig marked

  Produksjonen vokser og antall ledige stillinger øker, men arbeidsledigheten øker også og mengden innleie går ned. Les BNLs siste markedskommentar.

 4. Nyhet, Tall og fakta

  Prognoser: Færre eneboliger og mindre oppussing

  Det har vært høy aktivitet og vekst i byggenæringen de siste årene. Veksten vil fortsette i anleggsmarkedet og for helsebygg, men det bygges stadig færre eneboliger, viser prognoser fra Prognosesenteret utarbeidet for BNL.

 5. Nyhet, Tall og fakta

  Venter fortsatt lav ledighet de neste to årene

  Etter tre år med nedgang venter NAV at ledigheten målt i andel av arbeidsstyrken vil holde seg på et stabilt, lavt nivå fram til 2021. Det viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

 6. Nyhet, Tall og fakta

  Ny strukturstatistikk: Omsetning i byggenæringen nærmer seg 600 mrd.

  SSB la frem de foreløpige tallene i strukturstatistikken for den utførende delen av næringen for 2018. – Tallene viser at den lange perioden med vekst fortsatte og aktiviteten ble rekordhøy i 2018, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

 7. Nyhet, Tall og fakta

  Gi tilbakemeldinger til NHO ved å svare på medlemsundersøkelsen

  Det er viktig for NHO å få tilbakemeldinger fra medlemmene om hvordan de opplever medlemskapet og hvordan NHO kan bli bedre. Hvert annet år gjennomføres det derfor en medlemsundersøkelse.

 8. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar for oktober: Stille før stormen?

  Først og fremst er det en stabil utvikling på de fleste områdene. Renten holdes i ro, ledigheten stabiliserer seg lavt og Norge opplever grei vekst. Vil dette fortsette?

 9. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar september 2019

  Det viktigste som skjedde i september var trolig at renten nok en gang ble satt opp, men at fremtidige rentehevinger i praksis ble satt på vent i overskuelig fremtid.

 10. Nyhet, HMS, Tall og fakta

  Sammensetning på norske byggeplasser er i endring

  Fersk statistikk fra HMS-kortene viser at de alle fleste som jobber på norske byggeplasser kommer fra Norge eller våre nærmeste naboland. – Våre bedrifter har fortsatt et stort behov for arbeidskraft om vi skal klare å løse alle oppgavene vi står overfor, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.