Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

47 resultater

Type artikkel
Velg område
47 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, HMS, Arbeidsliv

  Nyttig info - ekspert bistand i vanskelige fraværssaker

  Du som arbeidsgiver kan få støtte i arbeidet med å redusere og forebygge sykefravær digitalt eller fra NAV Arbeidslivssenter. Vi har samlet noen nyttige lenker og info til deg som trenger støtte til å forebygge og redusere fravær i din bedrift.

 2. Nyhet, HMS, Arbeidsliv

  Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

  1. juli trådte flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene i kraft. De seks arbeidsmiljøforskriftene utdyper kravene i arbeidsmiljøloven, og har regelverkskrav som gjelder for de aller fleste virksomheter i Norge.

 3. Nyhet, HMS, Arbeidsliv korona

  Åpning for reiser mellom Norge og Europa

  Fra 15. juli tillater regjeringen innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området dersom smittesituasjonen tilsier det. Innreisekarantenen vil også bli fjernet for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. – BNL er glad for utviklingen. De nasjonale karantenereglene har vært og er svært utfordrende for våre bedrifter, sier Jon Sandnes, adm.  dir.  i BNL.

 4. Nyhet, HMS korona

  Bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter

  BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet. Siste utgave er endret 24. juni 2020.

 5. Nyhet, HMS, Arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv

  Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

 6. Nyhet, HMS, Arbeidsliv korona

  Endring i covid-19 forskriften om arbeid i karantene

  I følge en endring i forskriften kan arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt på SARS-CoV-2.

 7. Nyhet, HMS korona

  Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene

  Denne bransjestandarden gjelder gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge, pendlere som blir rammet av lokale karanteneregler og for utenlandske spesialister med oppdrag i Norge.

 8. Nyhet, HMS

  IA-avtalens bransjeprogram i full sving

  - 20 bedrifter har allerede knyttet seg til IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen, men det er plass til  flere, sier Gudmund Engen, som er prosjektleder for programmet.

 9. Nyhet, HMS korona

  Bransjestandard om smittevern på byggeplass og innreisekarantene kombinert med arbeid

  – Bransjestandardene er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med "å gradvis åpne samfunnet opp" og "holde hjulene i gang". Standardene bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 10. Nyhet, HMS korona

  Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen?

  Dette er et utdrag av informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider. For mer informasjon se ww.fhi.no og lenkene under.