Nytt opplæringskrav i kjemikaliebruk

Publisert

Bruker dine ansatte byggeskum, lim, maling, tetningsmasse eller andre produkter med diisocyanater i sitt arbeid? Da må du som arbeidsgiver sørge for at de får opplæring i sikker bruk av diisocyanater. Det følger av REACH-forordningen – som også gjelder for Norge - at opplæringen må gjennomføres før 24. august 2023.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. Det er du som arbeidsgiver som har ansvar for at ansatte får og gjennomfører opplæringen. Opplæringen må dokumenteres og gis av en "ekspert". Med ekspert menes noen som kan dokumentere å ha kompetanse innen:

  • Arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring
  • Spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

Eksperten må ha god kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø, spesielt innen arbeid med diisocyanater. Eksperten må også ha tilstrekkelig kunnskap om alle temaene som skal inngå i opplæringen. En ekspert kan for eksempel være en yrkeshygienikere, eller noen med kjemisk utdannelse og erfaring med kjemisk arbeidsmiljø.

 

BNL anbefaler medlemsbedriftene etterspørre kurstilbud fra sin bedriftshelsetjeneste (BHT). Opplæringen kan gjennomføres digitalt, men det er en forutsetning at det gis mulighet til diskusjon og stille spørsmål. Leverandører av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger skal gi tilgang til opplæringsmateriale. De skal også tilby kurs på offisielt språk der diisocyanater leveres.

Les mer om opplæringskravet i informasjonen fra Arbeidstilsynet:

Regelverk:

I punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) finner du mer informasjon om bruk og bruksområde.