Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

15 resultater

Type artikkel
Velg område
15 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Seriøsitet

  Seriøsitet

  BNL har som mål å bidra til å bedre rammevilkårene til den seriøse delen av byggenæringen. BNL samarbeider med både myndigheter som skatt, politi og Arbeidstilsynet og arbeidstakerorganisasjonene for å gjøre det lettere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

 2. Politisk sak, Samferdsel

  Transportbrukere

  Effektive, trygge veier er en forutsetning for å skape vekst og arbeidsplasser i hele Norge.

 3. Politisk sak, Samferdsel

  Nasjonal transportplan 2018 – 2029

  BNL deltok i høringen for Nasjonal transportplan 2018 - 2029 på Stortinget 26. april 2017. Her er noen av BNLs viktigste innspill.

 4. Politisk sak, Bærekraft

  Grønn verdiskaping

  Et grønt skifte innebærer økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. Endringene som det grønne skiftet krever gir store markedsmuligheter for byggenæringen, for kundene og samfunnet rundt oss.

 5. Politisk sak, Innovasjon og forskning

  Produktivitet: Måleprosjekt anbefaler å ta i bruk presentasjonsmåling

  Konklusjonen er klar fra prosjektet Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring (måleprosjektet). Målesystemet som er testet ut egner seg godt i Norge.

 6. Politisk sak, Offentlig anskaffelser

  Offentlige anskaffelser

  Det offentlige kjøper varer og tjeneste fra bygge- og anleggsnæringen for rundt 150 milliarder i året. Det gjør det offentlige til vår viktigste kunde og premissleverandør. Det er en rolle myndighetene må bruke til å oppnå et bredt spekter av samfunnsmessige mål, ikke se hvert enkelt prosjekt isolert

 7. Politisk sak, Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.