Artikler

Vis filtrering

157 resultater

Type artikkel
Velg område
157 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Trenger kraftigere budsjettgrep

  Regjeringen har 11. mai lagt frem revidert statsbudsjettet. Det er en nå en svært krevende markedssituasjon i landets største fastlandsnæring. 40% av Byggenæringens Landsforenings (BNL) medlemmer at de opplever at etterspørselen fra offentlige innkjøpere er lavere enn normalt. BNL etterlyser kraftigere budsjettgrep.

 2. En god start for Norgesmodellen

  Regjeringen fremla lørdag 5. november forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, eller det regjeringen kaller Norgesmodellen. Byggenæringens Landsforening har alene, og sammen med NHO, gitt Regjeringen råd underveis og er fornøyd med utformingen av modellen slik den foreløpig fremstår.

 3. Statsbudsjettet: Fagbrev på jobb styrkes – lærlingtilskudd svekkes

  BNL mener det er positivt at regjeringen i sitt budsjett satser på at flere skal fullføre videregående opplæringen. For at bygg- og anleggsnæringen skal få dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft er det nødvendig at flere voksne som jobber i næringen formaliserer sin kompetanse. Derfor er satsingen på Fagbrev på jobb, som forslås å økes til 60 millioner kroner i 2023, mot 46 millioner i år viktig.

 4. Byggenæringen rammes hardt av statsbudsjettet

  Byggenæringen rammes hardt i dette budsjettet fordi næringen både blir rammet av økte skatter til næringslivet samtidig som gryteklare offentlige byggeprosjekter forskyves. Byggenæringens Landsforening er bekymret over at flere planlagte samferdselsprosjekter skyves ut i tid. Det betyr at forberedende arbeider stopper helt opp, og at gryteklare prosjekter ikke realiseres.

 5. Strømstøtte

  Regjeringen er blitt enig med partene i arbeidslivet om en strømstøtteordning. Ordningen omfatter de bedriftene som nå er i en akutt vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høye strømpriser. Se relevante spørsmål og svar om strømstøtteordningen i denne artikkelen.