Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

48 resultater

Type artikkel
Velg område
48 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk korona

  Tiltakene videreføres

  Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. - Vi ser at dette kan bli krevende for mange, men har forståelse for at dette må til, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

 2. Nyhet, Politikk korona

  Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

  – Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har en samlet næring jobbet frem en tiltakspakke som er overlevert politiske myndigheter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 3. Nyhet, Politikk korona

  Stortinget har i dag lagt frem en ny krisepakke: – Positivt med kutt i arbeidsgiveravgiften

  Dette er et skritt på veien, men det haster også få på plass bransjespesifikke tiltak for at byggenæringen skal holde hjulene i gang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 4. Nyhet, Politikk

  Nasjonal dugnad for å holde hjulene i gang

  Onsdag inviterte BNL flere aktører fra entreprenørbransjen samt offentlige og private byggherrer for å diskutere hvilke virkemidler som blir avgjørende for å holde aktiviteten i næringen i gang. Nå skal man jobbe videre med disse forslagene og presentere dem for Stortinget og regjeringen tidlig i neste uke.

 5. Nyhet, Politikk korona

  Krisepakke: Enighet om omsorgspenger og sykelønn

  I dag varslet Stortinget om enighet at det blir tre dagers arbeidsgiverperiode ved sykelønn og når ansatte er i omsorgspermisjon. – Dette er viktige tiltak som vil avhjelpe likviditeten til bedriftene og ansatte en trygg inntekt, sier Jon Sandnes.

 6. Nyhet, Politikk, Arbeidsliv korona

  En krevende tid for byggenæringen

  Utviklingen de siste dagene har vært svært krevende for byggenæringen. - Mine tanker går til alle dere i bedriftene som jobber med å holde hjulene i gang i en svært krevende periode, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 7. Nyhet, Politikk, Arbeidsliv korona

  Regjeringens koronapakke: Ikke nok, men en start

  Regjeringen reduserer ikke bedriftenes kostnader ved sykefravær. – Regjeringen har sikret seg hjemmel til å gjøre endringen, men det er skuffende at de ikke endrer regelverket allerede nå.

 8. Nyhet, Politikk

  Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup fikk overlevert rapporten fra byggkvalitetutvalget onsdag 5. februar. Utvalget foreslår store endringer blant annet innenfor ansvarsrettsystemet i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 9. Nyhet, Politikk Brexit

  Hva skjer med Brexit?

  Det er svært bra for bedriftene at det ikke ble en hard brexit i denne omgang, sier Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO.

 10. Nyhet, Politikk Statsbudsjett2020

  Statsbudsjett 2020: BNL i Transport- og kommunikasjonskomiteen

  Byggeplassene har høye klimautslipp. Her er maskiner og utstyr som går på biodiesel, det viktigste bidraget til fossilfrie byggeplasser. BNL ber om at avgiftsfritaket for biodiesel vil bestå for at vi skal nå målene om redukasjon av CO2-utslippene.