Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

114 resultater

Type artikkel
Velg område
114 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Politikk korona

  BNLs innspill til revidert nasjonalbudsjett

  - Byggenæringen har ikke fått gjennomslag for våre krav til revidert nasjonalbudsjett. Det mangler tiltak som kan bidra til at byggenæringen holder hjulene i gang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 2. Nyhet, Bærekraft, Energieffektivisering, Politikk korona

  Grønn omstilling må skape arbeidsplasser

  BNL har sendt brev til regjeringen med innspill til hvordan grønn omstilling kan skape arbeidsplasser for seriøse bedrifter i byggenæringen. – Det står nå nesten 20 000 ledige kvalifiserte fagfolk klare til å energieffektivisere og omstille Norge til et grønnere land, den muligheten må myndighetene bruke sier Jon Sandnes i BNL.

 3. Nyhet, Politikk, Utdanning

  Bedriftsintern opplæring (BIO)

  Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte for å klare nødvendig omstilling, kan få tilskudd gjennom BIO-midlene.

 4. Nyhet, Politikk

  Oppmykning i hjemmekontor-råd

  Regjeringen endret 7. mai retningslinjene for hjemmekontor. – Dette åpner for at flere kan komme tilbake på jobb, forutsatt at smittevernhensyn er tatt og det ikke legger for stort press på kollektivsystem, sier Nina Melsom.

 5. Nyhet, Politikk korona

  Midlertidige ordninger forlenges

  Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober.

 6. Nyhet, Politikk revidert nasjonalbudsjett

  Revidert nasjonalbudsjett: Ingen avklaring om Enova og lærlinger

  I regjeringens forslag til revidert budsjett kom det ingen avklaring om hvordan Enova kunne brukes til å øke etterspørselen etter bærekraftige løsninger i byggenæringen. – Regjeringen må bruke krisen til å stimulere til grønn etterspørsel, sier Sandnes.

 7. Nyhet, Politikk korona, Statsbudsjett2020

  Usikkerheten øker for 250 000 ansatte

  Regjeringens forslag til revidert budsjett øker usikkerheten for bedriftene og de ansatte byggenæringen. – Dessverre kom det få avklaringer på kommunenes økonomi, Husbankens lånerammer og andre tiltak som kunne økt etterspørselen til bygg og anlegg, sier Jon Sandnes.

 8. Nyhet, HMS, Politikk

  Gjenåpning av arbeidsplasser

  En gradvis gjenåpning av samfunnet krever at alle forholder seg til smitteverntiltak i henhold til gjeldende risikovurdering og råd fra myndighetene. Vi har her samlet nyttig informasjon, veiledere, sjekklister, plakater og lenker som er viktig for å legge til rette for en trygg gjenåpning av samfunnet med en gradvis retur til arbeidsplassen.

 9. Nyhet, Politikk

  Glad for rask respons fra Astrup

  BNL deltok på digitalt møte med Kommunal- og moderniseringsministeren Nikolai Astrup i dag hvor temaet var å drøfte hva som skal til for at byggenæringen skal bidra til å holde samfunnshjulene i gang fremover. – Dette ble et godt møte og flott at vi fikk så rask respons tilbake, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 10. Nyhet, HMS, Politikk korona

  Utfordrende med karanteneregler

  Flere medlemsbedrifter erfarer at nasjonale og regionale karanteneregler gjør det vanskelig å holde produksjonene i gang.  BNL gjennomførte onsdag en grundig gjennomgang med bransjene hvor temaet var anbefalingene om smittevern og gjennomføring av karantene på byggeplasser.