Artikler

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Tyveri av GPS-enheter

    Politiet mottar jevnlig anmeldelser som omhandler tyverier av GPS-enheter fra gravemaskiner og traktorer gjennom året, men erfaringsmessig ser vi en økning av slike tyverier om våren. Tyveriene fremstår som profesjonelt utført, og politiet mistenker at mobile vinningskriminelle står bak. Disse har et stort geografisk nedslagsfelt. For å være i forkant ber vi virksomheter med slikt kostbart utstyr om å være årvåkne i forhold til mistenkelig aktivitet og vurdere tiltak for å sikre egne verdier.

  2. En god start for Norgesmodellen

    Regjeringen fremla lørdag 5. november forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, eller det regjeringen kaller Norgesmodellen. Byggenæringens Landsforening har alene, og sammen med NHO, gitt Regjeringen råd underveis og er fornøyd med utformingen av modellen slik den foreløpig fremstår.

  3. Frokostmøte om innleie

    Hvorfor skaper de foreslåtte innskjerpingene av innleieregelverket så sterke reaksjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden? Arbeidstakersida jubler, mens arbeidsgiverne kjemper mot. Lenke til LOs frokostmøte, program og deltakere, ligger i saken. NHO og BNL deltar i debatt under møtet.