Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

15 resultater

Type artikkel
Velg område
15 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Politisk sak, Bærekraft

  Materialbruk i bygg og anlegg

  Om en anslår at 12-15 % av de norske klimagassutslippene er knyttet til verdikjeden bygg og anlegg, kommer omtrent halvparten av disse i dag fra produksjon av byggevarer. Det er derfor viktig for byggenæringen å arbeide med å få ned utslippene fra byggevareproduksjon.

 2. Politisk sak, Klima

  Fossilfrie og/eller utslippsfrie byggeplasser

  En av hovedkildene til utslipp fra bygg- og anleggssektoren er utslipp fra selve byggeprosessen. Det gjelder både klimagassutslipp (CO2-ekv) og utslipp som forårsaker lokal luftforurensning (NOx).

 3. Politisk sak, Avfall

  Byggavfall

  BNL arbeider med bygg- og anleggsavfall gjennom NHP-nettverket. Det er et nettverk bestående av (p.t.) 18 organisasjoner og etater fra byggenæringen og avfallsbransjen inklusive observatørene DiBK, SSB, Miljødirektoratet og Difi. BNL har ledelsen av nettverket i perioden 2017-2020.

 4. Politisk sak, Rekruttering

  BNLs rekrutteringsarbeid

  Byggenæringen har stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette er et av BNLs satsingsområder sammen med våre bransjeforeningene.

 5. Politisk sak, Lover og regler Sentralgodkjenning

  Sentral godkjenning

  BNL mener det er helt avgjørende å få på plass en sentral godkjenningsordning som sikrer god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.