Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

34 resultater

Type artikkel
Velg område
34 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bærekraft

  Hvilke ombrukte byggematerialer kan omsettes innenfor dagens regelverk?

  BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til digital leverandørkonferanse for ombruk av byggematerialer 29. oktober.  Målet er å synliggjøre bedriftene og løsningene som finnes, slik at de offentlige virksomhetene enklere kan bestille og anskaffe ombrukte byggematerialer. I dag gjøres dette i liten grad.

 2. Nyhet, Bærekraft

  Innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftmålene

  BNL deltok på innspillsmøte i kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor hensikten var få innspill til regjeringens egen handlingsplan for bærekraftmålene. – Noe av det viktigste med handlingsplanen er å bidra til å skape forutsigbarhet slik at næringen kan få mulighet til å forberede seg, sier Rannveig R. Landet som deltok som representant fra BNL.

 3. Nyhet, Bærekraft

  Returordning for trepaller - sirkulær økonomi i praksis

  Alle virksomheter som setter på  markedet ulike emballasjetyper av et nærmere angitt volum, er pliktig til å delta i en returordning for emballasjen.

 4. Nyhet, Bærekraft, Politikk

  – Vi må bruke mindre ressurser og utnytte bedre de ressursene vi har

  Circularity Gap Report slår fast at Norge er et svært lite sirkulært land. – Bygg og infrastruktur krever stort forbruk av materialer og har vesentlig betydning for sirkulariteten.  Vi må bygge med kvalitet og for en lang levetid, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

 5. Nyhet, Bærekraft, Energieffektivisering, Klima, Politikk

  Møte med klima- og miljøministeren

  25 mai møtte BNL klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å gi innspill til regjeringen på koronatiltak som bidrar til nødvendig omstilling. Enovas ordninger for energieffektivisering av bygg og sirkulærøkonomi sto på agendaen.

 6. Nyhet, Bærekraft, Energieffektivisering, Politikk korona

  Krafttak for grønn byggenæring

  Byggenæringen har holdt hjulene i gang siden koronakrisen startet 12. mars, med oppdrag som ble inngått i alt vesentlig før krisen. Ordrebøkene tynnes nå kraftig ut, og usikkerheten vokser i næringen. Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel. Disse oppdragene bør føre samfunnet i en grønnere retning, skriver adm. dir. Jon Sandnes i en kommentar.

 7. Nyhet, Bærekraft

  - Positivt med gjennvinningsprosjekter

  Bedriften Arbor i Hattfjelldal produserer nå sponplater med 40 % resirkulert trevirke. Det skjer i et prosjekt i samarbeid med Innherred Renovasjon og Retura IR. - Prosjektet i Hattfjelldal er etterlengtet og svært positivt, sier Rannveig Ravnanger Landet, fagdirektør for miljø-, energi- og klimapolitikk i BNL.

 8. Nyhet, Bærekraft, Energieffektivisering, Politikk korona

  Grønn omstilling må skape arbeidsplasser

  BNL har sendt brev til regjeringen med innspill til hvordan grønn omstilling kan skape arbeidsplasser for seriøse bedrifter i byggenæringen. – Det står nå nesten 20 000 ledige kvalifiserte fagfolk klare til å energieffektivisere og omstille Norge til et grønnere land, den muligheten må myndighetene bruke sier Jon Sandnes i BNL.

 9. Nyhet, Bærekraft, Politikk

  Nye mål i kulturmiljøpolitikken

  I stortingsmeldingen om nye mål for kulturpolitikken kommer det frem at gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig.- Dette er positivt. BNL har satset på kompetansebygging og hevet oppmerksomhet innen både bygningsvern og miljø i bygg og anlegg gjennom en årrekke, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

 10. Nyhet, Bærekraft, Politikk

  Grønn omstilling i en vanskelig tid

  Bedrifter som ønsker å bruke anledningen til omstille seg til en grønnere hverdag anbefales å miljøsertifisere seg som et første skritt.