Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

1 resultater

Type artikkel
Velg område
1 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Nyhet, NTP, Samferdsel

    BNLs innspill til NTP: Forutsigbarhet, klima/miljøkrav og tydelig byggherrestrategi

    I BNLs høringssvar til Samferdselsdepartementets høring av transportetatenes innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP) ber vi departementet ta særlig hensyn til tre forhold: Forutsigbarhet, klima/miljø- og en tydelig byggherrestrategi. I tillegg er drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur viktig, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.