Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

31 resultater

Type artikkel
Velg område
31 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Rekruttering, Utdanning

  BNLs opplæringskonferanse 2019: Morgendagens fagutdanning

  Opplæringskonferansen samler rundt 50 ledere fra opplæringskontorene, fagansvarlige i bransjene og BNL på Lillestrøm 12. og 13. juni i 2019, hvor utdanningspolitikk og rekruttering står på dagsordenen.

 2. Nyhet, Utdanning

  Studenter må bli mer relevante for arbeidslivet

  Regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding våren 2020 om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet. Dette gjelder særlig praksis. I den forbindelse inivterte LO og NHO inviterte til frokostmøte om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

 3. Nyhet, Utdanning

  – Svært positivt med nytt praktisk håndverksfag som valgfag

  – BNL er svært positiv til det nye praktiske håndverksfaget som nå skal prøves ut i ungdomsskolen, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

 4. Nyhet, Utdanning

  Nytt kompetansetilbud for fagarbeidere: Bransjeprogram for byggenæringen

  Sammen med myndighetene satser BNL og Fellesforbundet på å løfte frem kompetanse i næringen gjennom bransjeprogram for etter- og videreutdanning for fagarbeidere.

 5. Nyhet, Utdanning

  Byggenæringen trenger flere ingeniører

  En av fire bedrifter i byggenæringen svarer at de ikke får tak i ingeniører – Stadig større og mer komplekse prosjekter og nye krav fra bestillere bidrar til at flere bedrifter etterspør enda bredere kompetanse enn tidligere, sier Jørgen Leegaard, direktør i samfunnspolitikk i BNL.

 6. Nyhet, Utdanning

  Fullt gjennomslag for byggenæringen: Lærlinger må få opplæringen i en produksjonsbedrift

  BNL er svært glad og lettet over at Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger under utdanning ikke skal kunne leies ut.

 7. Nyhet, Kommentar, Rekruttering, Utdanning, Arbeidsliv kib

  Tar dere utfordringen?

  Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg. Her må alle bidra – foreldre, utdanningsinstitusjoner, byggherrer, produsenter av arbeidsklær og arbeidsutstyr, byggevarekjeder, brakkeutleiere, fagforeninger og arbeidsgivere. Tar dere utfordringen?

 8. Nyhet, Rekruttering, Utdanning

  Rørleggerkampanje med over 1 million visninger på YouTube

  1. mars er det søknadsfrist for videregående opplæring. Rørentreprenørene Norge er svært fornøyd med kampanjen som nådd ut til så mange ungdommer med informasjon om rørleggerfaget. Håpet er at kampanjen gir flere søkere.

 9. Nyhet, Rekruttering, Tall og fakta, Utdanning

  Byggenæringens fremtidsbarometer 2019: Fortsatt stor etterspørsel etter fagarbeidere

  Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser fersk  undersøkelse fra BNL.

 10. Nyhet, Tall og fakta, Utdanning, Arbeidsliv

  Hvor er kvinnene i byggnæringen?

  BNL har samlet statistikk om kjønnsfordelingen både i utdanningsløpet og i arbeidslivet i en ny rapport. Vi presenterer også tall fra vår siste medlemsundersøkelse Byggenæringens Fremtidsbarometer 2019 hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter.