Artikler

Vis filtrering

94 resultater

Type artikkel
Velg område
94 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. - La de permitterte få fagskoleutdanning

  Ferske tall viser at det så langt i år er sendt ut mer enn 400 prosent flere permitteringsvarsler i byggenæringen i forhold til i fjor. BNL mener det er viktig å innføre tiltak som sørger for at næringen ikke tappes for kompetanse. Fagskolene kan tilby permitterte fra byggenæringen interessante og relevant utdanning. Foreningen jobber nå for at det skal bli enda lettere for permitterte å ta etter- og videreutdanning.

 2. Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen

  Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

 3. Statsbudsjettet: Fagbrev på jobb styrkes – lærlingtilskudd svekkes

  BNL mener det er positivt at regjeringen i sitt budsjett satser på at flere skal fullføre videregående opplæringen. For at bygg- og anleggsnæringen skal få dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft er det nødvendig at flere voksne som jobber i næringen formaliserer sin kompetanse. Derfor er satsingen på Fagbrev på jobb, som forslås å økes til 60 millioner kroner i 2023, mot 46 millioner i år viktig.

 4. Utlysning kompetansemidler

  Det er nå ny utlysning av midler fra Industrifagskolen. Gjennom treparts bransjeprogram for industri og bygg samt Industrifagskolen har bedriftene mulighet til å være med å skreddersy utdanningstilbud som møter deres behov. Tilbudene er gratis samt korte og modulbaserte, slik at det er fullt mulig å være i jobb samtidig som man får relevant kompetansepåfyll.

 5. Stort oppmøte på BNL sin opplæringskonferanse i Alta

  Endelig kunne BNL igjen invitere til opplæringskonferanse. Nærmere 100 personer fra bransjeforeninger og opplæringskontor hadde tatt turen til Alta for å delta. Utdanning og kompetanse engasjerer, og ved siden av å levere et godt faglig program, var det tilrettelagt for at konferansen skulle være en uformell møteplass for opplæringskontorer fra hele landet.