Fagskoleutdannede er ettertraktet!

Velger du fagskole blir du etterspurt på arbeidsmarkedet. Ifølge NHOs kompetansebarometer i 2023, har hele 8/10 av NHO Byggenæringens medlemmer i stor eller noen grad behov for å rekruttere fagskoleutdannede.

Sjekk ut fagskolestudier innenfor bygg- og anleggsfag

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolene er tett på arbeidslivet og tilbyr utdanningen som bedriftene etterspør. Har du fag- eller svennebrev, kan du videreutdanne deg på fagskolen.

Fakta om fagskolen

Fagskoleutdanning kvalifiserer for oppgaver innen blant annet beregning og prosjektering, bruk av digitale verktøy, innkjøp og logistikk, planlegging og ledelse av byggeprosjekter med mannskapsressurser. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev. Flere universitet og høyskoler har egne ordninger for kombinasjon av fagskole og ingeniørutdanning.

Du kan ta fagskoleutdanning både på heltid og ved siden av jobb.

Søknadsfrist er normalt 15. april. Du søker på Samordna opptak.