Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen

Foto: Fellesforbundet og BNL

Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

Regjeringen satser videre på etter- og videreutdanning utviklet av og for arbeidslivet, og byggenæringen satser på en rekke moduler med bærekraft i fokus. – Bærekraftige bygg kommer ikke av seg selv, og bransjen trenger riktig kompetanse skal vi nå våre ambisiøse klimamål. Vi vil nå invitere tekniske fagskoler, høyskoler og universitet med i utviklingen av et sett med moduler som ansatte kan ta i kombinasjon med jobb sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening.

15 millioner kroner

Gjennom treparts-bransjeprogram for kompetanseutvikling lyser nå Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ut 15 millioner til utvikling av skreddersydde utdanningstilbud for industri og byggenæringen. Dette skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet. Målet er å utvikle korte, skreddersydde moduler som ansatte kan ta i kombinasjon med jobb. - Skal våre medlemmer holde seg oppdatert må det kompetansepåfyll til, og terskelen for etterutdanning må ned, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet. Partene har identifisert to moduler om energi og to om sirkulære bygg som får utviklingsmidler: 

  1. A) Helhetlige energisystemer: Det er behov for bredere og mer helhetlig kunnskap om energisystemer for å kunne velge de optimalt energieffektive oppvarmingsløsningene. Målgrupper for denne modulen er rørleggere, elektrikere, utbyggere, eiendomsbesittere, rådgivende ingeniører, prosjektledere, undervisere (yrkesfag, fagskole, høyskole, universitet). Utdanningsnivå tilsvarer teknisk fagskole, høyskole og universitet.
  2. B) Energirådgiver: Det trengs mer teknisk kunnskap om konsekvens og effekt av ulike energieffektiviserende løsninger, i ulike typer bygg. Kulde og ventilasjon i forhold til klima.
    Målgrupper for denne modulen er tømrere og andre med kunnskap om konstruksjon. Utdanningsnivå tilsvarer teknisk fagskole.
  3. C) Praktisk ombruk og sirkulær økonomi: Modulen vil se på hvordan ombruke bygningsmaterialer og redusere svinn i byggeprosessen. Målgrupper for modulen er alle typer fagarbeidere i byggenæringen, byggmestere, entreprenører, rivningsfirma og eiendomsbesittere.
    Utdanningsnivå tilsvarer teknisk fagskole
  4. D) Planlegging av sirkulære bygg: Modulen vil se på hvordan bygge sirkulært, hvor oppstår utslippene i bygg og på byggeplass, ombruk og sirkulærøkonomi i byggenæringen; valg av byggematerialer og byggemetode samt energi kontra byggematerialer. Målgrupper for denne modulen er rådgivende ingeniører/prosjektledere/undervisere/arkitekter og ansatte i byggenæringen som vil ha innføring i bærekraft. Utdanningsnivå tilsvarer høyskole og universitet.

Det kan søkes om midler til å utvikle modulene (5-10 studiepoeng per modul) på høyere yrkesfaglig utdanningsnivå (teknisk fagskole) og/eller bachelornivå. Modulene skal kunne gjennomføres enkeltvis og/eller det skal være mulig å sette dem sammen slik at de utgjør et helhetlig konsept.

- Målet etter hvert er å lage uspesifisert grader på 60 studiepoeng på ulike nivå. Både tekniske fagskoler, høyskoler og universitet som utdanner for byggenæringen bør fatte interesse og involvere seg i søknader fortsetter Tvedt.

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule sier følgende i en kommentar til bransjeprogram-utlysningen: - Arbeidslivet har stort behov for grønn kompetanse. Gjennom bransjeprogrammet vil ansatte i byggenæringen få kunnskap og ferdigheter som er avgjørende for å få til en vellykket bærekraftig omstilling.

Midler til yrkesnorsk for byggebransjen
Det blir også lyst ut midler til å utvikle et kompetanseutviklingstilbud i yrkesnorsk for byggebransjen på muntlig og skriftlig språknivå A2. Opplæringen skal vektlegge muntlig norsk. Kurset skal være fysisk og det er ønskelig med et omfang tilsvarende 30-60 timer.

- Målet med denne delen av utlysingen er å lage et lavterskeltilbud skreddersydd for fagarbeidere i byggenæringen. Mange ansatte fra andre land har lange opphold i Norge, og disse trenger denne typen tilbud, avslutter Skau i Fellesforbundet.

Meld deg på Søknadswebinar den 15. mars allerede i dag. Trykk her for påmelding og mer informasjon. 

Mer informasjon og aktuelle lenker finnes her, under "Etter- og videreutdanning".