Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

7 resultater

Type artikkel
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Offentlig anskaffelser

  Innspillsmøte offentlige anskaffelser

  Vi inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

 2. Nyhet, Offentlig anskaffelser, Politikk

  – En god mulighet til å bli et viktig løft for SMB-bedriftene

  Regjeringens strategi for småbedriftene inneholder gode forslag for å bidra til å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter (SMB), men det haster å komme i gang med tiltak for å øke markedet til de seriøse bedriftene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 3. Nyhet, Bærekraft, Offentlig anskaffelser

  – Offentlig anskaffelser er en viktig nøkkel for et bærekraftig samfunn

  – Offentlige anskaffelser viser hva som er mulig og setter standarden for annet næringsliv. Derfor er det spesielt viktig med høye ambisjoner slik at vi skaper et samfunn som er bærekraftig sosialt, økonomisk og for miljøet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 4. Nyhet, Offentlig anskaffelser

  – Småbedrifter som utdanner morgendagens fagarbeidere må få større tilgang til markedet

  I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser skal den forhøyede terskelverdien evalueres og NHOs forslag om LilleDoffin er med i denne vurderingen. – BNL mener det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sørge for at små og mellomstore bedrifter får økt markedstilgang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 5. Politisk sak, Offentlig anskaffelser

  Offentlige anskaffelser

  Det offentlige kjøper varer og tjeneste fra bygge- og anleggsnæringen for rundt 150 milliarder i året. Det gjør det offentlige til vår viktigste kunde og premissleverandør. Det er en rolle myndighetene må bruke til å oppnå et bredt spekter av samfunnsmessige mål, ikke se hvert enkelt prosjekt isolert

 6. Nyhet, Offentlig anskaffelser

  Felles front mot nye terskelverdier

  En rekke organisasjoner, blant dem BNL , retter nå en felles henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet i anledning hevingen av nasjonal terskelverdi for offentlige anskaffelser til 1.3 millioner kroner eks. mva gjeldende fra 4. april i år.

 7. Nyhet, Offentlig anskaffelser

  Terskelverdiene bør senkes, ikke heves

  Næringsdepartementet følger setter opp terskelverdiene slik at oppdrag på opptil 1,3 millioner kroner ikke må bli kunngjort i Doffin med virkning fra 6. april 2018. – Dette er feil utvikling og vil ramme mindre håndverksbedrifter som satser på lærlinger og kompetanse, sier Jon Sandnes i BNL.