BNL Håndverk - Vår forsterkede satsing på håndverksfagene

BNL Håndverk er medlemsproduktet for profesjonelle byggefirma og håndverkere. Vi har som formål å sikre våre medlemmer gode og forutsigbare rammevilkår, styrke den økonomiske bærekraften og løse dine daglige utfordringer gjennom å yte god service og oppfølging.

Vis forståelse for anskaffelser i krisetider

Nyhet, Offentlig anskaffelser

Publisert

NHOs leverandører opplever at mange oppdragsgivere gjør så godt de kan og følger henvisningene i veilederen, sier NHO-advokat Arnhild Gjønnes.

Mange oppdragsgivere har mottatt henvendelser fra leverandører med forespørsel om endringer i inngåtte kontrakter som følge av krigen i Ukraina og den påfølgende strømkrisen og skyhøye kraftpriser, sier anskaffelsesekspert og advokat i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

Hun sier at dette har medført en rekke utfordringer for både leverandører og oppdragsgivere, små som store.

- Leverandører sliter med manglende eller forsinkede leveranser, forhøyede energipriser, transportkostnader, innsatsfaktorer og prisøkning, mens oppdragsgivere sliter med reduserte tilbud, påpeker hun.

Kjenner ikke veileder

Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ), KS og NHO har sammen utarbeidet en veileder om det handlingsrommet oppdragsgivere har i forbindelse med inngåtte kontrakter.

- En rekke oppdragsgivere kjenner ikke til veilederen som er utarbeidet og ønsker dermed ikke å endre på kontraktene, da de er av den oppfatning at dette ikke lar seg gjøre på grunn av regelverket for offentlige anskaffelser. Men dette er fullt ut lovlig, dersom man holder seg innenfor regelverkets rammer. Det er tillat å foreta endringer som ikke er vesentlige og veilederen gir god informasjon og eksempler som kan benyttes, sier Gjønnes.

Må se mulighetene

Hun presiserer at det kan f. eks være snakk om endringer som foretas etter en allerede utarbeidet endringsklausul. Men de fleste kontrakter inneholder ikke slike "føre-var"-klausuler. Derfor vil endringer som medfører en begrenset prisøkning eller andre endringer som følge av uforutsette omstendigheter, være relevant.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har både skriftlig og muntlig, senest 16. september, uttalt og minnet oppdragsgivere på at de må se muligheten til å endre kontraktene innenfor regelverkets ramme i den situasjonen vi har nå.

Gjør så godt de kan

- Også Statens Innkjøpssenter har vært klare på at ikke all risiko må overføres til leverandøren. I nylig inngåtte og pågående anskaffelser har Statens Innkjøpssenter endret deler av kontraktene for å avlaste risiko i kontrakts gjennomføringen. På vegne av våre medlemmer, setter NHO stor pris på at en så stor innkjøper er tydelig på dette, sier NHO-advokaten.

NHOs leverandører opplever at mange oppdragsgivere gjør så godt de kan og følger henvisningene i veilederen. Men dessverre er det oppdragsgivere, og her er det gjennomgående de større oppdragsgiverne, som ikke ønsker å endre kontraktene.

- Dette er ikke måten å vise innkjøpsmakten sin på. Se heller til Statens Innkjøpssenter og lær av dem, avslutter Gjønnes.

Les mer om offentlige anskaffelser her