Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

19 resultater

Type artikkel
Velg område
19 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Bærekraft, Digitalisering, Politikk, Rekruttering, Tall og fakta

  Lønnsomt å satse på kompetanse og ny teknologi

  I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn.  Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.

 2. Nyhet, Digitalisering

  Søk om tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

  Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 35 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering, og søknadsfristen er 6. mai.

 3. Nyhet, Digitalisering

  EBA inviterer til Entreprenørdagen og generalforsamling 23 mai

  Nå er det mulig å melde seg på til Entreprenørdagen 2019. Årets tema er Teknologi som muliggjører.

 4. Nyhet, Arbeidslivskriminalitet, Digitalisering

  Viktig forenklings- og seriøsitetstiltak

  BNL støtter Finans Norges forslag om at Finansdepartementet må fastsette en hjemmel som gir pensjonsleverandørene anledning til å hente ut lønnsinformasjon direkte fra a-ordningen. – Dette er en effektivisering og forenkling for bedriftene som regjeringen må prioritere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 5. Nyhet, Digitalisering

  Sekretariatet for foreningen Samarbeid for digitalisering legges til BNL

  Den nyetablerte foreningen får gjennom avtalen med BNL en «flying start» på realisering av foreningens formål, sier styreleder i foreningen Leif Øie

 6. Politisk sak, Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.

 7. Nyhet, Digitalisering

  Samarbeid for digitalisering

  – Vi er dømt til å lykkes når så mange vil, sa Jon Sandnes da han åpnet stiftelsesmøtet for Samarbeid for digitalisering.

 8. Nyhet, Digitalisering

  Samhandlingsmøte for Digitalt veikart

  7. mars samlet BNL 70 deltakere til et samhandlingsmøte for Digitalt veikart. – Hensikten med denne samlingen var å synliggjøre behov for tydelige rammer og forpliktelser for det videre arbeidet med det digitale veikartet, sier direktør Steinar Fretheim som leder arbeidet fra BNL.

 9. Nyhet, Digitalisering, Utdanning

  Markant økning i etterspørsel etter e-læring i bygg og anlegg

  Byggenæringens nettskole er et læringssenter med relevante e-læringskurs for hele bygge- og anleggsnæringen. Etter et rolig 2016 opplever nå nettskolen en markant økning både i etterspørselen og omsetningen av kurs.