Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

35 resultater

Type dokument
Velg område
35 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar om overvann

  Innspill til NOU 2015/2016 om overvann i byer og tettsteder -Endringer i plandelen av PBL (1. mars 2018).

 2. Høringssvar - Avfall som ressurs

  BNLs høringssvar til Stortingsmelding 45: Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi (9. januar 2018).

 3. Høringssvar - statlige planretningslinjer

  Høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. (30.11.2017)

 4. Høringssvar seriøsitetsregister

  Høringssvar - Endringer i byggesaksforskriften. Regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg (29. september 2017).

 5. Høringssvar ny fagskolelov

  Forslaget til ny fagskolelov er en oppfølging av forslagene til tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning, som ble vedtatt av Stortinget i mai. (29. september 2017).