Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

5 resultater

Type dokument
Velg område
5 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Kvinner i byggenæringen

    I denne rapporten har vi samlet statistikk om kjønnsfordelingen både  i utdanningsløpet og i arbeidslivet. Vi presenterer også tall fra BNLs fremtidsbarometer 2019 som viser hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter

  2. Høringssvar ny fagskolelov

    Forslaget til ny fagskolelov er en oppfølging av forslagene til tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning, som ble vedtatt av Stortinget i mai. (29. september 2017).