Dokumenter

7 resultater

Type dokument
Velg område
7 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Liedutvalget

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med Liedutvalget.

 2. Høringssvar - Opplæringsloven

  BNL har levert høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Opplæringsloven som hadde frist 1. juli 2020.

 3. Kvinner i byggenæringen

  I denne rapporten har vi samlet statistikk om kjønnsfordelingen både  i utdanningsløpet og i arbeidslivet. Vi presenterer også tall fra BNLs fremtidsbarometer 2019 som viser hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter

 4. Høringssvar ny fagskolelov

  Forslaget til ny fagskolelov er en oppfølging av forslagene til tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning, som ble vedtatt av Stortinget i mai. (29. september 2017).