Dokumenter

Vis filtrering

49 resultater

Type dokument
Velg område
49 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innspill til finanskomiteen: Revidert nasjonalbudsjett 2021

  BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet, sysselsetting og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger. Statsbudsjettene og revidert må bidra til det.

 2. Innspill til behandling av  Nasjonal Transportplan 2022-2033

  Innspill til behandling av NTP (Nasjonal Transportplan 2022-2033) i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 12. april 2021.

 3. Innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping av norske energiressurser

  Byggenæringens Landsforening, BNL, viser til pressemelding fra OED 12. november om at det skal utarbeides en stortingsmelding om den langsiktige verdiskapingen av norske energiressurser.

 4. Høringsinnspill til Næringskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs innspill til Næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

 5. BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Under er BNLs skriftlige innspill til transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med budsjetthøringene høsten 2020.

 6. BNLs høringsinnspill til  kommunal- og forvaltningskomiteen

  Vedlagt er BNLs innspill til statsbudsjettet for 2021 til kommunal- og forvaltningskomiteen.

 7. Høring utdannings- og forskniningskomiteen Statsbudsjettet 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill til utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020.

 8. BNLs innspill til Energi og miljøkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021

  Vedlagt følger BNLs innspill i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020 i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.