Dokumenter

4 resultater

Type dokument
Velg område
4 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Kvinner i byggenæringen

    I denne rapporten har vi samlet statistikk om kjønnsfordelingen både  i utdanningsløpet og i arbeidslivet. Vi presenterer også tall fra BNLs fremtidsbarometer 2019 som viser hvordan det ligger an i våre bransjers medlemsbedrifter

  2. Endringer i arbeidsmiljøloven

    BNLs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: Sak: Prop. 73 L (2017–2018). ( 24. april 2018)

  3. Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

    Rapporten Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen er utarbeidet av SINTEF og ideThandling på vegne av BNL.