Høring av endringer i energiloven og naturgassloven (energibruk i bygninger og store foretak)

BNL har sendt høringsvar 28.01.2019