Dokumenter

3 resultater

Type dokument
Velg område
3 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Høringsvar - EU direktiver om energieffektivisering og fornybar energi

    Det vises til høringsbrev av 14. januar 2019 om EU-direktivene 2018/2001 (fornybar energi) og 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem) samt til nylig avsluttede høring om Bygningsenergidirektivet II.

  2. Direktiv 2018/844/EU om endring av bygningsenergidirektivet

    BNLs høringssvar til Olje- og energidepartementet angående tredje revisjon av bygningsdirektivet vedtatt i EU 30. mai 2018