Publisert

BNLs innspill til Energi og miljøkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021

Vedlagt følger BNLs innspill i forbindelse med statsbudsjetthøringene høsten 2020 i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.