Innspill til Finanskomiteen Statsbudsjettet 2021

BNLs innspill til Finanskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021.