Uansvarlig med akutt byggeforbud i Oslo

Hvem tør å satse i Oslo når så dramatiske endringer kan komme over natten?

Gjennom en sak i Aftenposten torsdag 7. april fikk 80 000 Oslo-folk og byggenæringen i Oslo vite at Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune innfører byggestopp fra og med onsdag 13. april. Dette viser at Oslo ikke ønsker nye barnefamilier, da dette medføre dyrere boliger. Det viser også at Oslo på en uforutsigbar måte stikker kjepper i hjulene for byggenæringen.

Småhusplanen har vært varslet, men bygg og deleforbud er dramatisk. Det vil sette fryktelig mye på vent. Det vil skape stor usikkerhet og det vil få konsekvenser for arbeidsplasser i byggenæringen. Vi lurer egentlig på om byrådet egentlig har tenkt over konsekvensene av å sette alt på vent på ubestemt tid, kanskje opp til fire år, og at de nå gambler med arbeidsplassene i en næring som sysselsetter svært mange i vår region?

Forutsigbarhet er svært viktig for bedriftene, som til enhver tid må planlegge og vurdere markedssituasjonen. Når kommunen er så upresis som den er når det gjelder dette forbudet, og bare slår fast at det er en utsettelse inntil videre, og at det er umulig å forutsi når denne stansen opphører, skaper det en svært uhåndterbar situasjon. Det vil i realiteten gi en bråstopp for mange bedrifter i byggenæringen. Det har lenge vært varslet at man skal jobbe med småhusplanen, men å sette all boligbygging på vent er dramatisk, og ikke varslet. Vi står i en situasjon med svært usikre tider for byggenæringen, og det siste vi trengte nå var enda mer usikkerhet.

Å komme med et så dramatisk forbud uten forvarsel, er i seg selv svært kritikkverdig. Mange, både vanlige folk og bedrifter, må nå stille seg spørsmålet om hva som bli det neste? Dette er absolutt ikke måten en bør gå fram på, selv ikke for en hovedstad. Oslo har blitt høyt rangert for å være en næringsvennlig kommune i NHOs Kommune NM, og har vært opptatt av næringsutvikling, men i dette tilfellet har de tydeligvis glemt bedrifter og arbeidsplasser. Hvem tør å satse i Oslo når så dramatiske endringer kan komme over natta?

I NHOs siste medlemsundersøkelse kommer det fram at bedriftene i byggenæringen er mest negative når det gjelder synet på fremtiden; fremtidsutsiktene oppleves vesentlig dårligere i denne næringen enn i andre næringer. Det Oslo Kommune nå setter i gang vil bare forsterker denne situasjonen, og det kan få negative konsekvenser både for nyetableringer, satsningsvilje og kompetansetilgang. Til sjuende og siste får dette konsekvenser for arbeidsplasser.

Jeg har også sympati med de som har planer om å bygge, og som nå må legge planene på vent uten å få vite hvor lang ventetiden vil bli. En slik utsettelse er dessuten kostnadsdrivende. Mange av disse vil trolig reise ut av kommunen der det blir praktisert en med forutsigbar og sympatisk plan- og byggepolicy enn den Oslo nå legger opp til. Det vil ikke minst Oslo selv tape på. Det bør være god miljøpolitikk å sikre fortetting i byen, men nå legger man opp til nærmest et naturreservat midt i Oslo sentrum hvor man ikke vil gjøre endringer.

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten onsdag 13. april.