Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

39 resultater

Type artikkel
Velg område
39 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar for oktober: Stille før stormen?

  Først og fremst er det en stabil utvikling på de fleste områdene. Renten holdes i ro, ledigheten stabiliserer seg lavt og Norge opplever grei vekst. Vil dette fortsette?

 2. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar september 2019

  Det viktigste som skjedde i september var trolig at renten nok en gang ble satt opp, men at fremtidige rentehevinger i praksis ble satt på vent i overskuelig fremtid.

 3. Nyhet, HMS, Tall og fakta

  Sammensetning på norske byggeplasser er i endring

  Fersk statistikk fra HMS-kortene viser at de alle fleste som jobber på norske byggeplasser kommer fra Norge eller våre nærmeste naboland. – Våre bedrifter har fortsatt et stort behov for arbeidskraft om vi skal klare å løse alle oppgavene vi står overfor, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 4. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar august: Rolig slutt på sommeren

  August preges av relativt flat utvikling, men arbeidsmarkedet fortsetter og knappes til. Etter et lite fall i produksjonen i BA første kvartal var det igjen tilbake til vekst på 2 prosent.

 5. Nyhet, Tall og fakta

  Fremdeles optimisme i industrien, farten holdes oppe

  Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, skriver Jomar Talsenes Heggdal i denne markedskommentaren.

 6. Nyhet, Tall og fakta

  Høyere rente og strammere arbeidsmarked

  Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent og det laveste siden 2008, mens renten er på vei oppover.

 7. Nyhet, Tall og fakta

  Byggenæringen passerer 500 mrd.

  Prognosene for byggenæringen viser fortsatt vekst i å årene fremover, selv om 2018 ble et hvileskjær. – Etter mange år med sterk vekst roet markedet seg litt i 2018. Mangel på arbeidskraft og høyere rente dempet aktiviteten sier Sandnes.

 8. Nyhet, Tall og fakta

  Markedskommentar mai: Knapphet på arbeidskraft

  Plasseringen av påsken ødelegger litt for de ulike månedstallene i april, men det sterkeste signalet fra tallene i aai er at knappheten på arbeidskraft øker ytterligere. Flere ledige stillinger, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet fører til at 14 300 arbeidsplasser står tomme i bygg og anlegg. Det hindrer videre vekst.

 9. Nyhet, Tall og fakta

  Litt urolig marked for byggenæringen

  Igangsettingstallene går noe ned i mars, samtidig rapporterer de største selskapene om dårligere inntjening, men boligprisene fortsetter oppover, skriver Jomar Talsnes Heggdal i denne markedskommentaren som oppsummerer mars.

 10. Nyhet, Bærekraft, Digitalisering, Politikk, Rekruttering, Tall og fakta

  Lønnsomt å satse på kompetanse og ny teknologi

  I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn.  Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.