Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

70 resultater

Type artikkel
Velg område
70 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lønnsvekst som ventet i industrien

  – TBU-tallene viser at NHO også i fjor ga et troverdig anslag på lønnsveksten i frontfaget. De ulike indikatorene for konkurranseevnen spriker noe, og lønnsandelen i industrien er høy, sier Øystein Dørum.

 2. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Velkommen til tariffkonferansen 2020

  BNL inviterer alle medlemsbedrifter til en felles tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2020 fredag 6. mars kl 09.00. Vi vil informere om kommende tariffoppgjør og gi bedriftene mulighet til å møte forhandlingsledere og tariffansvarlige.

 3. Nyhet, Lønn & Tariff

  BNL inviterer til tariffkurs 12. desember

  Jobber du i en tariffbundet bedrift eller ønsker du å vite mer om hva det innebærer å bli bundet av tariffavtale? BNL inviterer til tariffkurs 12. desember 2019 i Næringslivets hus på Majorstuen. Ønsker du å lære mer om tariffsystemet, tillitsvalgtes rolle og Hovedtalen så er dette kurset for deg.

 4. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør, Arbeidsliv

  Minstelønnssatser allmenngjort

  Minstelønnssatsene som ble endret 30.04 i tråd med protokoll datert 30.04.2019 mellom Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet er nå allmenngjort.

 5. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lønnsoppgjøret 2019: Nye satser overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold

  Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og BNL hadde fredag 3. mai et møte vedrørende innregning av tillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

 6. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lønnsoppgjøret 2019: Nye satser i Overenskomst for private anlegg

  Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL hadde fredag 3. mai et møte vedrørende innregning av tillegg i forbindelse med årets mellomoppgjør.

 7. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lønnsoppgjøret 2019: Nye satser i Fellesoverenskomsten for byggfag

  I forbindelse med mellomoppgjøret 2019 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 30. april om innregulering av satser på Fellesoverenskomsten for byggfag.

 8. Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lønnsoppgjøret er godkjent

  Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør. Det betyr at oppgjøret er endelig, men vær oppmerksom på at minstelønnssatsene er ennå ikke regulert.

 9. Nyhet, Tariffnytt, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

  Lokale lønnsforhandlinger i byggenæringen

  Som kjent ble NHO og LO / YS på ettermiddagen den 1. april enige om rammene for lønnsoppgjøret 2019. Oppgjøret skal nå vedtas av de respektive hovedorganisasjoner med frist 23. april. Før oppgjøret er vedtatt kan lokale forhandlinger gjerne forberedes, men ikke sluttføres.