Byggenæringens Landsforening

Innhold

Møte med klima- og miljøministeren

BNL deltok i møte med Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn hvor energieffektivisering og sirkulærøkonomi sto på agendaen. Foto: Klima- og miljødepartementet.

25 mai møtte BNL klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å gi innspill til regjeringen på koronatiltak som bidrar til nødvendig omstilling. Enovas ordninger for energieffektivisering av bygg og sirkulærøkonomi sto på agendaen.

En halv million boliger bygget mellom 1945 og 1980 trenger oppgradering, men det er svært få av disse som energieffektiviseres årlig. Potensialet for energisparing i eksisterende bygg er høyt. Hele 10 TWh kan spares i kommende 10-årsperiode. Årlig forbruk i bygg totalt ligger på rundt 80 TWh.

– Vi setter stor pris på at ministeren hadde anledning til å møte oss. Enova er et sentralt virkemiddel og det har vært viktig for BNL å formidle at det ikke er mulig å nå målet om å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 uten at Enova endrer på støttesystemet sitt (eller at andre tiltak settes inn) sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

– Dagens støtte til oppgradering av boliger er skjev og gis bare til de som har god økonomi. Det er ingen sosial profil på støtten. Derfor utløses ikke det store energieffektiviseringspotensialet og den store sysselsettingseffekten dette kunne gitt uteblir også, sier Landet.

BNL fikk også en nyttig orientering om prosessen med regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

- Vi føler oss mer trygge på at bygg og anlegg blir en viktig del av strategien, slik den også er i EU. Også i EU er forlenget levetid for bygg, infrastruktur og produkter sentralt. EU vil bruke rehabilitering av bygg (Renovation Wave) som et sterkt virkemiddel for grønn omstilling i sin koronapakke, sier Landet.