Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Taktekkere og blikkenslagere har mulighet til å søke NOKUT om godkjenning av den utenlandske opplæringen sin fra mandag 1. november.

– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Tidligere hadde ikke denne gruppen søkere noen reell mulighet til å få godkjent den medbrakte utdanningen sin. Nå er ordningen tilgjengelig for 22 yrker fra fem land, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Blir sidestilt med norsk fag- og svennebrev

Godkjenningsordningen går ut på at NOKUT vurderer om den utenlandske utdanningen har formell status på linje med norsk fag- eller svennebrev, i tillegg til at læreplanene sammenlignes for å sikre at de faglige kravene er innfridd.

– Godkjent fagarbeiderkompetanse betyr at arbeidstakeren kvalifiserer seg til flere stillinger og kan benytte godkjenningen for eksempel i lønnsforhandlinger. For bedriften kan det å ansette godkjente fagarbeidere være avgjørende i en del tilfeller der det stilles krav om at en minimumsandel av arbeidsstyrken skal være godkjente fagarbeidere. Dette er altså en ordning som både tjener den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere og det norske samfunnet, forklarer NOKUT-direktøren.

Fjerde utvidelse på fem år

Utvidelsen er den fjerde siden oppstarten i 2016, og de fem landene som er med representerer en betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge. En ytterligere utvidelse er planlagt for 2022.

–  Det er kommet inn over 3300 søknader til godkjenningsordningen etter omtrent fem år med drift. Nærmere 1500 personer har fått sidestilt sin medbragte kompetanse med norsk fag- eller svennebrev. De fleste har fått godkjenning som trevaresnekker, bilmekaniker og rørlegger, sier seksjonssjef for godkjenning av fagutdanning Silje Molander.

De fem landene som foreløpig er med i godkjenningsordningen representerer en betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge. Dette er Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland.

– Vi ønsker at ordningen skal favne så bredt som mulig, slik at det norske arbeidsmarkedet kan få tilgang til godt kvalifisert arbeidskraft fremover. Samtidig må vi sørge for at de faglige vurderingene er gode nok, og derfor utvider vi ordningen i et tempo vi mener er forsvarlig, sier Molander.

NOKUTs godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring inkluderer følgende kvalifikasjoner:

 • Betongfagarbeider
 • Bilmekaniker – lette kjøretøy
 • Bilmekaniker – tunge kjøretøy
 • Blikkenslager – NY
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Hudpleier
 • Industrimekaniker
 • Institusjonskokk
 • Kjøttskjærer
 • Kokk
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Servitør – NY
 • Slakter
 • Taktekker – NY
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Samarbeid med arbeidslivet om sakkyndige

Alle som deltar i ordningen, vil få sine utenlandske kvalifikasjoner vurdert av sakkyndige. Disse oppnevnes av NOKUT, men hentes fra arbeidslivet.

– Vi har et godt samarbeid med myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen, som bistår i oppnevnelsen av de sakkyndige NOKUT bruker i denne ordningen. Det er oppnevnt rundt 100 sakkyndige, som er lært opp og jobber med de faglige vurderingene av kvalifikasjonene som inngår i godkjenningsordningen, avslutter Molander.

Les mer om godkjenningsordningen

Webinarer om ordningen

NOKUT ønsker å informere best mulig om ordningen og arrangerer jevnlig webinarer. I forbindelse med utvidelse av de nye yrkene vil det avholdes webinar i bygg- og anleggsbransjen 23. november og i restaurant- og matfag 24. november. Mer informasjon om disse blir publisert på nokut.no.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: