Byggenæringens Landsforening

Innhold

Må ta smittevern på alvor

Nyhet, HMS, Politikk

Publisert

NB! Arkivfoto fra juni 2019. BNLs Jon Sandnes og Fellesforbundets Steinar Krogstad.

– Vi er midt oppi en nasjonal dugnad som handler om å redde liv, verdier og menneskers livsverk. Byggenæringen skal bidra med å holde hjulene i gang. Dette klarer bare vi dersom smittevernet har høyeste prioritet hos bedrifter og ansatte, mener BNL og Fellesforbundet.

Ikke lenge etter 12. mars måtte mange virksomheter i næringslivet stenge ned enten på grunn av pålegg fra smittevern eller fordi næringsgrunnlaget forsvant.

– Byggenæringen har mange viktige prosjekter rundt om i hele landet som bidrar til å holde hjulene i gang og folk i jobb. For å klare å komme oss gjennom denne krisen er det helt avgjørende at alle bedriftene og ansatte følger smittevernrådene, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Noe det første BNL gjorde da Norge stengte ned 12 mars var å utarbeide smittevernsanbefalinger til bruk på byggeplass. Denne er også oversatt til engelsk og polsk.

– Vi har et stort ansvar - og jeg får tilbakemelding fra hovedtillitsvalgte at det er et godt partssamarbeid mellom bedrifter og tillitsvalgte i næringen, og at det ordnes opp der det er noen spørsmål, sier Steinar Krogstad.

Han  viser videre til at vi må ikke å komme i en situasjon at prosjekter må stanses fordi man bidrar til smittespredning. 

– Nye tall fra NAV viser 420 000 ledige i dag. Både FF og BNL jobber på spreng for å sikre Norges største distriktsnæring ikke bidrar til at disse tallene forverres, sier Krogstad videre.

BNLs bransjer har også utarbeidet egne smittevernsveiledere for håndtering av byggevarer, transport og for håndverkere som er på serviceoppdrag ute hos kunder.

 Last ned smittevernveileder på byggeplass her