Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ny kontraktsmal for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen

Nyhet, Seriøsitet, Arbeidsliv

Publisert

BNL har i samarbeid med EBA utarbeidet en oppdatert kontraktsmal og oppdragsbekreftelse for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen.

Malen er tilpasset BNL og Fellesforbundets felles anbefalinger for seriøs innleie og godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen (https://www.bnl.no/artikler/2019/anbefalinger-innleie/)

 Den nye kontraktsmalen og oppdragsbekreftelsen er forbeholdt medlemsbedrifter i BNLs bransjeforeninger, og kan fås ved å kontakte Siri Stang i BNL.  Se kontaktinformasjon under:

Ta kontakt hvis du lurer på noe: