Markedskommentar for februar: Resultatsesong

Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

Publisert

I løpet av februar har de fleste av de største selskapene presentert resultatene for 2018. Heldigvis er det lite bruk for fargeprinteren, men marginene er fortsatt for lave.

MEF har publisert sin medlemsundersøkelse om markedet. Sammenlignet med 2017-undersøkelsen melder flere bedrifter at de forventer økt omsetning, bedre lønnsomhet og at de vil sysselsette flere. Når det gjelder oppdragsmengde svarer 84 prosent av medlemmene at de opplever den som enten god eller svært god.

De endelige tallene for byggareal fra SSB har kommet og fasiten viser at det ble gitt 31 647
igangsettingstillatelser for bolig ble gitt i 2018, 4 214 000 m2 bruksareal til bolig og 5 654 000 m2 bruksareal til annet enn bolig. Det er noe ned fra 2016-2017, men fortsatt et historisk sett høyt nivå.

Byggevaresalget fra industrien holder seg sterkt og januar 2019 ble "knallsterk". Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2019 endte opp 7,3 % sett i forhold til i 2018. Det fortsetter den sterke trenden fra slutten av 2018.

Uten mennesker ingen byggenæring, og ved inngangen til 2019 var det 5 328 212 innbyggere i Norge. Det er økning i alle aldersgrupper, bortsett fra mellom 16-19 og nyfødte. Størst er økningen for de mellom 67-79. Norge blir eldre. Totalt var befolkningsveksten på 0,6 %.

Boligprisene fortsetter oppover, men bildet er mer geografisk sammensatt enn tidligere. Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge steg med 2,7 prosent i januar 2019. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,5 prosent. Boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden. Hytter vokser mer, prisene for fritidsboliger på fjellet steg med 4,4 prosent det siste året.

Fra resultatsesongen kan det meldes at Moelven leverte i 2018 sitt beste fjerde kvartal noensinne, og ligger an til et årsresultat som er det nest beste i konsernets historie. AF-gruppen økte omsetningen med 37 prosent til MNOK 18 767 og resultatmarginen for året ble 6,1 prosent. Veidekke omsatte for NOK 10,5 milliarder i fjerde kvartal, mens resultatet før skatt var NOK 341 millioner.

OBOS hadde et resultat før skatt for 2018 på 2 928 millioner kroner, en økning på 285 millioner kroner fra 2017. Flere ferdigstilte boliger er driveren bak resultatveksten. Den verdijusterte egenkapitalen er 40 614 millioner kroner. Bokført egenkapital er 22 531 millioner kroner.

 

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: