Byggenæringens Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

16 resultater

Type artikkel
Velg område
16 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Kommentar, Rekruttering, Utdanning kib

  Kvinnedagen 8 mars: La oss slå et slag for utradisjonelle yrkesvalg!

  Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge hvor både gutter og jenter velger overraskende tradisjonelt til tross for at vi har kommet langt innen likestilling på svært mange områder. I byggenæringen er dette veldig synlig da maks en av ni som jobber i næringen er kvinne.Vi er flere som ønsker å gjøre noe med det.

 2. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar februar 2020

  Coronaviruset har vist at internasjonal uro og hendelser raskt endrer rammebetingelsene også for norsk byggenæring.

 3. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar januar 2020: Markedet stabiliserer seg

  Lite snø og mildt vær i store deler av landet har holdt aktiviteten i næringen oppe. Gjeldsveksten er endelig på vei ned og Norges Bank har varslet at renten skal holde seg på dagens nivå et god stund fremover.

 4. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Myk landing i 2019

  2019 ble en myk landing etter lang periode med vekst på de fleste segmentene. Samtidig viser de første prognosene for 2020 at det vil ligne på 2019.

 5. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar august: Rolig slutt på sommeren

  August preges av relativt flat utvikling, men arbeidsmarkedet fortsetter og knappes til. Etter et lite fall i produksjonen i BA første kvartal var det igjen tilbake til vekst på 2 prosent.

 6. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Fremdeles optimisme i industrien, farten holdes oppe

  Norske industriledere melder om fortsatt økt produksjonsnivå og økt ordretilgang i årets andre kvartal. Den positive utviklingen ventes å fortsette i 3. kvartal, skriver Jomar Talsenes Heggdal i denne markedskommentaren.

 7. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Høyere rente og strammere arbeidsmarked

  Arbeidsledigheten er på 2,5 prosent og det laveste siden 2008, mens renten er på vei oppover.

 8. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar mai: Knapphet på arbeidskraft

  Plasseringen av påsken ødelegger litt for de ulike månedstallene i april, men det sterkeste signalet fra tallene i aai er at knappheten på arbeidskraft øker ytterligere. Flere ledige stillinger, lavere arbeidsledighet og økt aktivitet fører til at 14 300 arbeidsplasser står tomme i bygg og anlegg. Det hindrer videre vekst.

 9. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Litt urolig marked for byggenæringen

  Igangsettingstallene går noe ned i mars, samtidig rapporterer de største selskapene om dårligere inntjening, men boligprisene fortsetter oppover, skriver Jomar Talsnes Heggdal i denne markedskommentaren som oppsummerer mars.

 10. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar mars 2019: Leter med lys og lykte etter arbeidskraft

  Når vi nå går inn i april kan vi se at en av de mest markante trendene for mars er at arbeidsledigheten er fortsatt fallende.