Byggenæringens Landsforening

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

8 resultater

Type artikkel
Velg område
8 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Kommentar, Rekruttering, Utdanning

  Kvinnedagen 8 mars: La oss slå et slag for utradisjonelle yrkesvalg!

  Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge hvor både gutter og jenter velger overraskende tradisjonelt til tross for at vi har kommet langt innen likestilling på svært mange områder. I byggenæringen er dette veldig synlig da maks en av ni som jobber i næringen er kvinne.Vi er flere som ønsker å gjøre noe med det.

 2. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Myk landing i 2019

  2019 ble en myk landing etter lang periode med vekst på de fleste segmentene. Samtidig viser de første prognosene for 2020 at det vil ligne på 2019.

 3. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar for februar: Resultatsesong

  I løpet av februar har de fleste av de største selskapene presentert resultatene for 2018. Heldigvis er det lite bruk for fargeprinteren, men marginene er fortsatt for lave.

 4. Nyhet, Kommentar, Rekruttering, Utdanning, Arbeidsliv kib

  Tar dere utfordringen?

  Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg. Her må alle bidra – foreldre, utdanningsinstitusjoner, byggherrer, produsenter av arbeidsklær og arbeidsutstyr, byggevarekjeder, brakkeutleiere, fagforeninger og arbeidsgivere. Tar dere utfordringen?

 5. Nyhet, Kommentar, Rekruttering

  Velg byggenæringen!

  1. mars går fristen ut for å velge videregående opplæring. BNL og mange av våre bransjeforeninger jobber med rekruttering til vår næring. Vi krysser fingrene nå for at mange ungdom ikke minst flere jenter velger vår næring.

 6. Nyhet, Kommentar, Arbeidsliv

  Kommentar til innleiedebatten: Byggenæringen vil rydde opp!

  Skal vi løse utfordringene med innleie i byggenæringen må vi samarbeide. Da er det viktig at vi som bransje tar vår del av ansvaret, og er gode bestillere. Vi ønsker å jobbe for at ansatte i bemanningsbransjen har samme forutsigbarhet og tilbys hele stillinger.

 7. Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

  Markedskommentar: Investeringene på vei opp for næringslivet

  De fleste pilene peker fortsatt oppover, men mangelen på arbeidskraft begynner å gjøre seg gjeldende for alvor. Samtidig begynner renten å krype oppover. Boligprisene ser ut til å stabilisere seg og optimismen i næringslivet er høy og bred.

 8. Nyhet, Kommentar

  Markedskommentar for november: Økt omsetning, men dårlig marginer

  Det har kommet mange tall om markedet i november, men markedsutviklingen har først og fremst vært på det jevne.